Välkommen till

Silentium skrifter

Silentium Skrifter utger litteratur född ur öknens spiritualitet. I vår utgivning återfinns författare från 300-talet till 2000-talet. Vandringen mot enkelhet och enhet, ett liv förankrat i Gud, förenar pilgrimer genom alla tider. Silentium Skrifter tillhandahåller även enstaka böcker från andra förlag, som anknyter till den egna utgivningen.

Bilden visar den syriska öknen från Moses etiopierns kloster, Mar Musa.

Guds Israel? – Seminarier med Peter Halldorf på Nyhem och Torp

  Peter Halldorf föreläser utifrån sin bok Guds Israel? I profeternas spår genom omstritt land: 19 juni kl 14: Nyhemskonferensen 20 juni kl 15: Torpkonferensen

Fönster mot himlen i Göteborg

Måndag den 6 maj hålls den tredje av vårens fördjupningskvällar i Betlehemskyrkan i Göteborg, arrangerad av tidskriften Pilgrim i samverkan med Betlehemskyrkan. Temat är denna gång Fönster mot...

Föreläsningar under april

Peter Halldorf föreläser på följande platser under april: Ölmstads kyrka, måndag 8 april kl 18.00: "Guds Israel? – I profeternas spår genom omstritt land" Frihamnskyrkan Göteborg, onsdag 10 april kl...

Läs också fastebloggen

I Tidskriften Pilgrims fasteblogg skriver Peter Halldorf sedan 2011 på kyrkans alla fastedagar: onsdagar och fredagar (med undantag av fastefria veckor), samt dagligen (förutom söndagar) under de fyra stora fastetiderna: julfastan, påskfastan, apostlafastan (infaller mellan måndagen efter pingstveckan och aftonen den 28 juni) och Gudsmodersfastan (1–14 augusti)