Välkommen till

Silentium skrifter

Silentium Skrifter utger litteratur född ur öknens spiritualitet. I vår utgivning återfinns författare från 300-talet till 2000-talet. Vandringen mot enkelhet och enhet, ett liv förankrat i Gud, förenar pilgrimer genom alla tider. Silentium Skrifter tillhandahåller även enstaka böcker från andra förlag, som anknyter till den egna utgivningen.

Bilden visar den syriska öknen från Moses etiopierns kloster, Mar Musa.

Fönster mot himlen i Göteborg

Måndag den 6 maj hålls den tredje av vårens fördjupningskvällar i Betlehemskyrkan i Göteborg, arrangerad av tidskriften Pilgrim i samverkan med Betlehemskyrkan. Temat är denna gång Fönster mot...

Föreläsningar under april

Peter Halldorf föreläser på följande platser under april: Ölmstads kyrka, måndag 8 april kl 18.00: "Guds Israel? – I profeternas spår genom omstritt land" Frihamnskyrkan Göteborg, onsdag 10 april kl...

Peter Halldorf föreläser under mars

11 mars kl 18.00: Ölmstads församlingshem: Därför sörjer jorden 13 mars kl 19.00: Ryttargårdskyrkan Linköping: Därför sörjer jorden 18 mars kl 18.30 Baptistkyrkan Linköping: Guds Israel? – I...

Läs också fastebloggen

I Tidskriften Pilgrims fasteblogg skriver Peter Halldorf sedan 2011 på kyrkans alla fastedagar: onsdagar och fredagar (med undantag av fastefria veckor), samt dagligen (förutom söndagar) under de fyra stora fastetiderna: julfastan, påskfastan, apostlafastan (infaller mellan måndagen efter pingstveckan och aftonen den 28 juni) och Gudsmodersfastan (1–14 augusti)