Välkommen till

Silentium skrifter

Silentium Skrifter utger litteratur född ur öknens spiritualitet. I vår utgivning återfinns författare från 300-talet till 2000-talet. Vandringen mot enkelhet och enhet, ett liv förankrat i Gud, förenar pilgrimer genom alla tider. Silentium Skrifter tillhandahåller även enstaka böcker från andra förlag, som anknyter till den egna utgivningen.

Bilden visar den syriska öknen från Moses etiopierns kloster, Mar Musa.

Ny bok! Homo spiritus

Det är inte trygghet vi behöver utan livsmod. Säkerheten är en illusion. Det enda du äger är andetaget i dina lungor. Vad som helst kan hända när som helst. Den inre livsångesten kan bara livsmodet...

Peter Halldorf berättar om sin nya bok

På följande platser och tider föreläser Peter Halldorf den kommande veckan utifrån boken Guds Israel? – I profeternas spår genom omstritt land: Onsdag 21/2 kl 18.30: Filadelfiakyrkan Stocholm Söndag...

Första releasen på ”Guds Israel?” på Kyndelsmässodagen i Bjärka-Säby!

  I går kom Peter Halldorfs redan uppmärksammade bok Guds Israel? – I profeternas spår genom omstritt land från tryckeriet. En första release av boken hålls vid kyrkfrukosten efter...

Läs också fastebloggen

I Tidskriften Pilgrims fasteblogg skriver Peter Halldorf sedan 2011 på kyrkans alla fastedagar: onsdagar och fredagar (med undantag av fastefria veckor), samt dagligen (förutom söndagar) under de fyra stora fastetiderna: julfastan, påskfastan, apostlafastan (infaller mellan måndagen efter pingstveckan och aftonen den 28 juni) och Gudsmodersfastan (1–14 augusti)