Välkommen till

Silentium skrifter

Silentium Skrifter utger litteratur född ur öknens spiritualitet. I vår utgivning återfinns författare från 300-talet till 2000-talet. Vandringen mot enkelhet och enhet, ett liv förankrat i Gud, förenar pilgrimer genom alla tider. Silentium Skrifter tillhandahåller även enstaka böcker från andra förlag, som anknyter till den egna utgivningen.

Bilden visar den syriska öknen från Moses etiopierns kloster, Mar Musa.

Ny Bok! Custodians of Wonder – Daily Pope Francis

När Silentium Skrifter för första gången utger en engelsk utgåva, är det en bok med korta texter för daglig läsning av påve Franciskus. Texterna som i huvudsak är hämtade från predikningar och...

”Han gjorde mig till en vass pil som han förvarade i sitt koger”

Hur inblandad är Gud i världens öden? Vilken relevans har Gamla testamentet för oss i dag? Och var finns de profetiska rösterna just nu? Torsdag den 23 november kl 18.30 föreläser Peter Halldorf i...

Bibelpriset till Marie Tonkin!

I dag offentliggjordes att poeten Marie Tonkin tilldelas Bibelpriset 2023. "Med sparsmakad precision och tidlös aktualitet mejslar Marie Tonkin fram en biblisk ton i en diktkonst som berör på...

Läs också fastebloggen

I Tidskriften Pilgrims fasteblogg skriver Peter Halldorf sedan 2011 på kyrkans alla fastedagar: onsdagar och fredagar (med undantag av fastefria veckor), samt dagligen (förutom söndagar) under de fyra stora fastetiderna: julfastan, påskfastan, apostlafastan (infaller mellan måndagen efter pingstveckan och aftonen den 28 juni) och Gudsmodersfastan (1–14 augusti)