Välkommen till

Silentium skrifter

Silentium Skrifter utger litteratur född ur öknens spiritualitet. I vår utgivning återfinns författare från 300-talet till 2000-talet. Vandringen mot enkelhet och enhet, ett liv förankrat i Gud, förenar pilgrimer genom alla tider. Silentium Skrifter tillhandahåller även enstaka böcker från andra förlag, som anknyter till den egna utgivningen.

Bilden visar den syriska öknen från Moses etiopierns kloster, Mar Musa.

Vandra genom passionstiden med Varden och Claudel!

Silentium skrifter erbjuder två böcker för läsning under passionstiden. Vaka med mig – påskens provokation av trappistmunken och biskopen av Trondheim, Erik Varden. I boken har han samlat en serie...

Första söndagen i fastan: Peter Halldorf predikar i Betlehemskyrkan i Göteborg

På fastans första söndag gästar Peter Halldorf Betlehemskyrkan i Göteborg för en retreatdag, och predikar även i gudstjänsten som firas med mässa kl 11.00. Ett bokbord från Silentium skrifter finns...

Fastlagssöndagen: Peter Halldorf predikar i högmässan i Hammarbykyrkan i Stockholm

På fastlagssöndagen börjar nedräkningen inför den Stora fastan. Peter Halldorf gästar då Hammarbykyrkan i Stockholm och predikar i högmässan kl 11 över dagens tema, Kärlekens väg. Vid det...

Läs också fastebloggen

I Tidskriften Pilgrims fasteblogg skriver Peter Halldorf sedan 2011 på kyrkans alla fastedagar: onsdagar och fredagar (med undantag av fastefria veckor), samt dagligen (förutom söndagar) under de fyra stora fastetiderna: julfastan, påskfastan, apostlafastan (infaller mellan måndagen efter pingstveckan och aftonen den 28 juni) och Gudsmodersfastan (1–14 augusti)