De nya böckerna har kommit!

 

Med stor såväl akademisk som andlig klarsyn leder oss Rowan Williams varsamt mot ett allt djupare möte med evangeliernas Kristus.

Så skriver Jean Vanier om Rowan Williams bok, Ett heligt liv, som i går kom från tryckeriet. Det är den trettonde boken i Silentiums Lilla serie.

Samtidigt anlände nyutgåvan av Gunnel Vallquists Till dess dagen gryrmed ett nyskrivet förord av syster Katarina OSB, priorinna på Heliga Hjärtas kloster.

Bägge böckerna kan nu beställas från Silentium skrifter.

 

Ny bok av Rowan Williams i Lilla serien

 

Inom kort utkommer den trettonde boken i Silentiums Lilla serie: Ett heligt liv av Rowan Williams.

Boken innehåller två essäer, av vilka den första består av en handfast vägledning utifrån Benedictus klosterregel. Den andra, ”Misson och kontemplation”, berör förhållandet mellan en kontemplativ livshållning och evangelisation.  Rowan Williams skriver: ”Evangelisation är alltid ett utflöde av något annat – lärjungens färd mot en större mognad i Kristus, en färd som inte organiserats av det ambitiösa egot utan är resultatet av Andens maningar och dragningar i oss.”

Boken kan redan nu beställas för omedelbar leverans när den kommer från tryckeriet den 20 december.