Fasteläsning med början på Askonsdagen

Denna bok vill uppmuntra till en av de praktiker som kommit att höra till fastan bland kristna över hela världen: daglig läsning, i korta avsnitt, som färdkost under vandringen mot påsken.

Så skriver Peter Halldorf i förordet till sin nya bok Spåren till det fördolda, med dagliga betraktelser från askonsdagen till påskdagen.

Beställ boken nu och få den hemsänd till fastans början.

Peter Halldorf föreläser och predikar södra Småland

I helgen besöker Peter Halldorf Markaryd, Pjätteryd, Älmhult och Stenbrohult. Gudstjänster och föredrag hålls på följande tider:

Lördag kl 15-19 Ekumeniskt bibelseminarium i Ladan Markaryd: ”Längre in i bönens värld.”

Söndag kl 10 Högmässa i Pjätteryds kyrka. Sexagesima.

Söndag kl 13-15 Föredrag i Pjätteryds kyrka: ”Alla himlens fåglar har flytt.”

Söndag kl 16 Bibelstudium i Älmhults kyrka: ”Det levande Ordet och konsten att lyssna på lärjungars vis.”

Måndag kl 9-12 Föredrag för församlingsarbetare i Stenbrohults kyrka: ”Profeten Jeremia i sin egen tid och i vår.”

Fasteboken Spåren till det fördolda samt böcker från Silentium Skrifter finns till försäljning vid samtliga samlingar.