Besk medicin från öknen

Del XV av den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk i serien Paradiset har nu kommit. Det är den hittills mest omfångsrika i serien och har temat Om ödmjukheten.

Redaktörerna Britt Dahlman och Per Rönnegård beskriver i förordet många av tänkespråken som ”en besk medicin i en tid när vi uppmuntras att marknadsföra oss själva och att jämföra oss med andra”. Och de tillägger: ”Medicin kan vara både nyttig och skadlig, beroende på hur den intas och av vem.”

I likhet med de tidigare utgåvorna i serien innehåller boken den grekiska originalöversättningen parallellt med den svenska som gjorts av Johannesakademins översättningsseminarium.

Här är ett exempel ur boken:

Abba Poimen rådfrågades av en broder: ”Hur bör jag för­ hålla mig på den plats där jag bor?” Abban svarade: ”Se dig själv som en främling var du än bor, så att du inte söker framhålla din egen åsikt. Då får du ro.” (gs xv.49)

 

Enhetens språk har kommit – beställ nu!

Enhetens språk har kommit – beställ nu!

Nittonhundratalet skapade en dödens kultur i våld. Det begynnande tjugohundratalet är mästare i att skapa maskinens och guldets kultur. Söndringens språk stärks.

Det skriver Martin Lönnebo i förordet till Enhetens språk, den fjortonde delen i Silentium Lilla serie som nu har kommit.

Enhetens språk utgör den avslutande delen av Martin Lönnebos stora verk Religionens fem språk från 1975, men adresserar de grundläggande existentiella, politiska, sociala och ekologiska frågorna på ett sätt som gör att den lika gärna kunde varit skriven i ljuset av den hotfulla dramatik som kännetecknar det globala skeendet i dag. ”Den vördnad för livet som finns i religionen är nu, inför den hotande katastrofen, inte en lyxartikel”, skriver författaren.

I Enhetens språk sammanfattar Martin Lönnebo erfarenhetens, kultens, handlingen och lärans språk:

Enhetens språk sammanfattas i korset. Det är det klaraste kristna tecknet för den rening och upplysning som skapar enhet genom att utblottelse, ödmjukhet, försakelse och tjänande bryter ner det som skiljer och splittrar. Korset är först och främst Guds eget tecken genom vilket han försonar världen med sig själv, men det är också efterföljelsens tecken.

Boken kan beställas här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/enhetens-sprak/

Nu kommer Enhetens språk av Martin Lönnebo

Nu kommer Enhetens språk av Martin Lönnebo

 

De som har enhetens språk som modersmål tillhör inte bara en viss grupp, inte ens en viss kyrka, även om de är trogna sin kyrka. De tillhör alla. De talar till oss alla, oavsett vilket språk vi själva känner oss mest hemmastadda med. Därför inger de hopp om det som ibland kan kännas avlägset: en enda kyrka och en enda mänsklighet.

Det är budskapet i den fjortonde boken i Silentiums Lilla serie, som släpps den 15 april: Enhetens språk av biskop Martin Lönnebo.

Enhetens språk består av det avslutande kapitlet i Religionens fem språk från 1975, den bok som framstår som kronan på ett av vår tids stora andliga författarskap. Kanske ett av de väldigaste försök som gjorts i nutiden att skapa en trons och det kristna livets syntes. Allt det Martin Lönnebo därefter skrivit är i en mening kommentarer till, för att inte tala om vägledning utifrån, den ”summa” som Religionens fem språk utgör. Det är just detta språk som fått sin enklaste och därmed mest geniala gestalt i den numera berömda Frälsarkransen, spridd och brukad i många länder.

I Enhetens språk sammanfattar Martin Lönnebo de fyra språken: erfarenhetens, kultens, handlingens och lärans språk. Det är i sammansmältningen av dessa som det femte språket, den mogna människans språk, växer fram. Den som talar enhetens språk blir en universell människa. Hon finner anknytningspunkter hos alla, och blir en vägvisare, någon att identifiera sig med för människor i vitt skilda ”språkgrupper”, eftersom hon talar alla språk.

 

Med evig kärlek i ny upplaga!

En klassiker bland andaktsböcker för daglig läsning under ett år har nu kommit i sin tredje upplaga. I Med evig kärlek tar Peter Halldorf med läsaren i betraktelser som hämtar sin inspiration från meditationen över Bibelns texter i kyrkoårets rytm.

Så som Kristi röst hörs på varje sida i Bibeln, är det min förhoppning att läsaren av dessa betraktelser skall uppfatta den röst som oavbrutet kallar oss in i den älskade Sonens gemenskap med sin Fader.

Ur författarens förord

Beställ boken här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/med-evig-karlek-daglig-lasning/