Lär känna påve Franciskus spiritualitet

Lär känna påve Franciskus spiritualitet

 

I Barmhärtighetens väg lär vi känna den spiritualitet som format en påve som i grunden är på väg att reformera den världsvida katolska kyrkan.

Boken innehåller tretton predikningar av påve Franciskus, av vilka två är riktade till präster. Barmhärtighetens väg är den 15:e boken i Silentiums lilla serie.

 

”Genom allt det som påven har att säga framstår evangeliet i ny dager.”
Biskop Anders Arborelius i bokens förord

 

 

Alva Dahl får litterärt pris till minne av Karin Boye

 

Huddinge kommuns litterära pris till minne av Karin Boye tilldelas i år Silentium Skrifters medarbetare, författaren och översättaren Alva Dahl.

Alva Dahl får priset för ”en precis och sökande prosalyrik som vågar gå mot strömmen i en rörelse där vardagligheter och gudomligheter avtäcks”.

– Jag är mycket hedrad och glad över att en skara väktare av Karin Boyes minne anser att mitt enkla knogande med språkets och livets detaljer är ett verk i hennes anda. Är det något jag vill med mitt skrivande är det att det, som hela Boyes rika, omistliga författarskap, ska få vara ”buret av styrkan ur sköra ting”, säger Alva Dahl.

Alva Dahl, född 1985, är forskare, översättare och författare. Hon har även arbetat som redaktör för litterära, journalistiska och vetenskapliga texter och är fil.dr. i nordiska språk. Alva Dahl gjorde sin skönlitterära debut med det prosalyriska verket Längtans flöde på det egna förlaget Syster Enbär, 2019. Boken har gjort ett väldigt starkt intryck på juryn och verket är enligt kritikern och författaren Josefin Holmström ”en protest mot det slött levda rutinlivet som lär bli en liten klassiker”För närvarande arbetar Alva Dahl bland annat med en biografi över författaren och översättaren Gunnel Vallquist. Hon kommer under 2020 att för Silentium översätta Erik Vardens uppmärksammade bok från 2018, The Shattering of Loneliness. För Silentium Skrifter har hon tidigare översatt Ett heligt liv av Rowan Williams.

Karin Boye Sällskapet ger följande kommentar till årets val av pristagare;
För Karin Boye var orden, texten ner till minsta skiljetecken valda med största noggrannhet. Vi i Karin Boye Sällskapet ser därför med glädje att priset 2019 går till författaren, språkvetaren och översättaren Alva Dahl, som skriver med samma omsorg. Och som i Längtans flöde lyckats gestalta andlighetens kallelse på ett så drabbande sätt.

Ny bok i Lilla serien: Barmhärtighetens väg av påve Franciskus

 

Silentium Skrifter utger nu Barmhärtighetens väg, tretton korta predikningar av påve Franciskus där den röda tråden, som så ofta i hans förkunnelse, är barmhärtighet. Biskop Andres Arborelius beskriver i förordet hur predikningarna ger ”en god in­blick i påven Franciskus innersta, som ofta kom­mer till uttryck i de profetiska gester och hand­lingar som är så typiska för honom.”

Barmhärtighetens väg är översatt av Joseph Halldorf och utkommer i början av december. Det är den 15:e boken i Silentiums Lilla serie.