Månad: <span>december 2019</span>

 • 10 års utgivning av Paradiset – en unik kulturgärning

   

  År 2009 inledde Johannesakademin ett unikt översättningsprojekt, som nu går in på sitt andra decennium. På temat Paradiset översätts den tematiska samlingen av Apophtegmata Patrum, de tänkespråk och dialoger från 300- och 400-talet som populärt går under namnet ökenfädernas tänkespråk.

  Tänkespråken utgör en genre av vishetslitteratur som i den kristna traditionen speglar den djupa föreningen av människokännedom och gudskännedom som varit grundläggande för den själavård och andliga vägledning som framför allt traderats av klostren.

  Begreppet Paradiset var ett tidigt namn som kom att används om denna litteratur mot bakgrund av att öknen beskrevs som ”munkarnas trädgård”. I prologen till den bok om ökenfäderna som kallas Paradiset, och som innehåller 21 kapitel, kommenteras bakgrunden till att dessa texter en gång nedtecknades:

  De skrev inte för att bli uppskattade utan för att inspirera dem som skulle komma senare till efterföljelse. Framför allt siktade de på att för olika tillfällen lägga fram de heliga fädernas ord och goda gärningar i berättelsens form på ett enkelt och okonstlat sätt. Ty detta hade bara ett enda syfte: att vara till gagn för många.

  Översättningen av tänkespråken i tematisk form är en unik kulturgärning, uppmärksammad bl a av Svenska kulturrådet, som skett av en grupp människor som mötts för månatliga översättningsseminarier i Bjärka-Säby och Linköping under de gånga tio åren. Seminarierna leds av Professor Samuel Rubenson tillsammans med docenterna Britt Dahlman och Per Rönnegård. Översättningen görs från tidiga handskrifter på grekiska.

  Under de första tio årens arbete har tio av kapitlen (kap 1-IX samt kap XV) översatts och publicerats, och under 2020 fortsätter seminarierna som är öppna för alla intresserade. (För information om plats och tid, se Johannesakademins hemsida.)

  Silentium Skrifter, som har förmånen att ge ut böckerna, riktar ett tack till alla som hängivet deltar i översättningsarbetet.

   

   

 • På gång: The Shattering of Loneliness av Erik Varden

   

  Trappistmunken och blivande Trondheimsbiskopen Erik Vardens bok The Shattering of Loneliness – On Christian Remembrance översätts just nu till svenska för utgivning på Silentium under 2020. Boken, som utkom i England hösten 2018, har rönt stor uppmärksamhet och utges på en rad europeiska förlag under nästa år.

  Erik Varden är från hösten 2019 kolumnist i tidskriften Pilgrim. Läs hans senast text här: Erik Varden i Pilgrim

   

 • Följ Silentium skrifter på instagram

   

  Silentium Skrifter finns nu på Instagram! Ta del av korta utdrag från våra böcker. Logga in på appen eller gå in på adressen instagram.com/silentiumskrifter.