Korsets väg: Passionstidens andakt

Korsets väg: Passionstidens andakt

 

Korsvägsandakten med fjorton givna stationer, de som traditionellt finns markerade på Via Dolorosa i Jerusalem, är en andaktsform för passionstiden för såväl enskilt bruk som för gemensam gudstjänst. Den franske författaren Paul Claudels Korsets väg, i översättning av Gunnel Vallquist och Olov Hartman, har sedan 1950 varit en följeslagare för människor i synnerhet veckorna omedelbart före påsk.

I Claudels texter får passionsdramat en direkt och konkret tillämpning på oss själva. Som ett exempel: De tre gånger då Jesus faller under korset förbinds med syndarens egen erfarenhet av ”den första synden”, den som tar oss med överrumpling, ”den andra synden”, som man begår av trötthet och livsleda, och ”den tredje” och svåraste synden, som är förtvivlans synd.

Korsets väg av Paul Claudel är utgiven av Silentium och kan beställas här:

https://www.silentiumskrifter.se/produkt/korsets-vag/

 

Läsning i orostider (III)

Läsning i orostider (III)

 

I sina brev från fängelset återkommer Dietrich Bonhoeffer till kapitel 45 i Jeremiaboken. ”Jag kan inte släppa Jeremia 45”, skriver han. I sin personliga bibel har han strukit under den femte versen i kapitlet ett flertal gånger, den som i sin helhet lyder: ”Begär du något stort för egen räkning? Gör inte det! Jag låter olycka drabba allt levande, säger Herren. Men jag skall låta dig komma undan med livet, vart du än beger dig.”

”Vi inser nu allt tydligare att världen vilar under Guds vrede och nåd”, konstaterar han med anspelning på den profetiska utsagan i Jeremia 45: ”Vad jag byggt upp bryter jag ner, och vad jag planterat rycker jag upp. Detta gäller hela jorden.” Den 30 april 1944 skriver Bonhoeffer i ett brev från den cell där han sitter som krigsfånge:

Om Skaparen förstör sina egna händers verk, vad har då vi för rätt att beklaga att vårt blir ödelagt? Det kommer inte att bli vår generations uppgift att ”begära något stort för egen räkning”. För oss gäller att rädda vår själ ur kaos och bevara den, och inse att den är det enda ”byte” vi kan bära med oss ur det brinnande huset. ”Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.” (Ords 4:23). För oss återstår att bevara vårt liv mer än att utforma det, hoppas mer än att planera, hålla ut mer än att skynda framåt. För er skull, i den kommande generationen, vill vi bevara det som gör det möjligt för er att planera, bygga upp och skapa ett nytt och bättre liv.

 

Ur kapitel 21 i Alla himlens fåglar har flytt av Peter Halldorf.

Boken kan beställas här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/alla-himlens-faglar-har-flytt/

 

Läsning i orostider (II)

Läsning i orostider (II)

 

”Hos den ödmjuke finns aldrig någon brådska, ing­en förvirring, inga ihåliga eller häftiga tankar. Han förblir ständigt i ro. Om elden från himlen härjar på jorden, fruktar den ödmjuke ingenting. Alla lugna människor är inte ödmjuka, men alla ödmjuka är lugna. Den som inte är ödmjuk kan inte inskränka sig, men du finner många som inskränker sig utan att vara ödmjuka. Därför sade den milde och ödmjuke Herren: ”Lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk av hjärtat, så skall ni finna ro för era själar.” Den ödmjuke är alltid i vila, ty ingenting rubbar eller stör hans betraktelse.”

Isak Syriern i Landet där tankarna funnit ro

Beställ boken här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/landet-dar-tankarna-funnit-ro/

 

Läsning i orostider (I)

Läsning i orostider (I)

 

”Tystnaden i den mörka kryptan, inför Närvaron, den enda verkliga. Befrielsen i biktens anonyma nakenhet, där bara Gud känner min identitet. Den stilla glädjen i gryningsmässan, dagens första möte, innan man ännu växlat ett ord med någon människa; det ordlösa mötet med de annars okända, vid Hans altare. Det djupa, osynliga sambandet med millioner, delak­tigheten i samma mysterium, samma bekännelse till den som gav sitt liv för alla … Överallt på jorden är jag hemma, där människor samlas kring detta enda, denna yttersta, utblottade verklighet som är det enda nödvändiga.”

Gunnel Vallquist i tankeboken Till dess dagen gryr

Beställ boken här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/herre-lat-mig-fa-brinna/