Silentium utger ny bok av Peter Halldorf: Den åttonde dagen!

 

Den åttonde dagen är titeln på Peter Halldors nya bok, som utvecklar några av linjerna från hans förra bok, Därför sörjer jorden.

Ett besök i Florens och det berömda baptisteriet, San Giovanni, bildar utgångspunkt för en serie betraktelser om tidens och eukaristins mysterium. Om hur gudstjänsten, firad på veckans första och åttonde dag, föder en vision av Gud, människan och skapelsen som gör det möjligt att tala om oss själva och världen i sakramentala termer. Peter Halldorf skriver:

I eukaristin övar vi oss att vara skapelsens präster … Vi tillvänjer oss ett förhållningssätt till skapelsen som inte är etiskt, men präglat av ett nytt etos.

Vandring mot ljuset: daglig läsning under advent och jul

 

Peter Halldorfs bok Spåren till det fördolda, med betraktelser för fastetiden inför påsk, följs nu upp av en liknande bok för advent och jul.

Vandring mot ljuset vill vara en följeslagare under såväl adventstidens förberedelse som under jultidens firande. I advent är profeterna viktiga vägvisare, medan julen låter oss häpna över det oerhörda som hänt i vår värld genom barnet som föddes i Betlehem. Boken innehåller dagliga texter och böner för adventstidens fyra veckor och julens tretton dagar. Den röda tråden är hur Kristusmysteriet hör samma med vår egen gåta. Gud blev människa för att människan skulle bli den hon är.

Boken är ut utgiven av Argument förlag men kan också beställas på vår hemsida: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/peter-halldorf-vandring-mot-ljuset-betraktelser-for-advents-och-jultiden/