Bjärka-Säby 8/10 kl 14: Joel Appelfeldt föreläser om dopet som hantverk

Stiftelsen för förkovran i Bibelns böcker till pastor Samuel Halldorfs minne på Bjärka-Säby har beslutat att tilldela Joel Appelfeldt sitt tionde stipendium sedan stiftelsen grundades 2009. Stipendiet är på 15 000 kr.

Stiftelsen skriver i sin motivering till valet av 2023 års stipendiat:

Det sätt på vilket Joel Appelfeldt riktat fokus på dopet som praktik kan fördjupa tron på Guds unika och omedelbara handlande i dopakten, samtidigt som det uppfordrar präster och pastorer att med omsorg och eftertanke förbereda och genomföra varje dop. Hans studier kastar därmed ett betydande ljus över den vardagliga men heliga handling som dagligen utspelar sig i kyrkor och kapell i Sverige.

Stipendiet utdelas vid en högtid på Nya Slottet Bjärka-Säby söndagen den 8 oktober kl 14, då Joel Appelfeldt föreläser över ämnet: Dopet som hantverk: liturgisk kreativitet i spänningen mellan trohet mot det givna och lyhördhet för det unika.

Läs intervjun med Joel Appelfeldt i Dagen:

https://www.dagen.se/kultur/2023/09/21/dopforskaren-barnvalsignelse-skulle-kunna-bli-ett-alternativ-till-dop-i-svenska-kyrkan/

 

 

 

”Stillhetens ledarskap” ute nu!

I Filokalias skattkammare av andliga texter har munkfadern Nilos av Ankara, verksam under tidigt 400-tal, bidragit med en längre text om det ansvar som följer med rollen som andlig ledare. Han berör bland annat ett fenomen som var utbrett redan i den tidiga kyrkan och som visar sig ha en tidlös aktualitet: många ville uppträda som andliga lärare trots att de saknade både erfarenhet och bildning. Nilos av Ankarna blottlägger roten till denna faiblesse för ledarskap och visar hur stillhet och obemärkthet är en förutsättning för trovärdighet i offentliga ledaruppdrag.

 

Under titeln Stillhetens ledarskap läser och kommenterar Peter Halldorf det kapitel av Nilos av Ankara som i den engelska utgåvan av Filokalia har rubriken Ascetic discourse, där han uppehåller sig vid vad som krävs för att bistå andra på vägen till mognad.

Beställ boken här: https://www.silentiumskrifter.se/product/stillhetens-ledarskap-peter-halldorf-laser-nilos-av-ankara/