• Kyrkans Tidning om Silver och eld

  ”Detta är en poesi som är liturgi, i ordets djupaste mening”, skriver Christian Braw i sin recension i Kyrkans tidning av Marie Tonkins diktsamling Silver och eld.

 • Trädgårdssamtal om hopp i Norrköping den 6/9

  Norrköpings Teaterkompani inbjuder till trädgårdssamtal med Peter och Joel Halldorf på temat ”Finns det ett bärkraftigt hopp att förlita sig på? – Om individen och gemenskapen i en svår tid”.

  Samtalet hålls i trädgården Skånegatan 15 i Norrköping söndagen den 6 september kl 15.00. Entré 50 kr.

   

 • Mystikern Arnold Norlind i nyutgåva

  Från min veranda är geografen, Danteöversättaren och mystikern Arnold Norlinds andliga testamente. En tröstebok från en fattig sjuksäng vid skogsbrynet till en värld som ropar efter helande. Boken utkom första gången 1928 och görs nu tillgänglig på nytt i en lätt språkligt moderniserad utgåva, med ett förord av Alva Dahl.
  Arnold Norlind (1883–1929) var gift med en av det förra seklets främsta svenska intellektuella, Emilia Fogelklou (1878 –1972), och är i dag mest känd som huvudpersonen i hennes roman Arnold. Till yrket geograf gjorde han det till sin egentliga livsuppgift att »bygga sig en ö av kärlek«.
  Från min Veranda beställs från Silentium skrifter
 • Digital bokrelease om tröstebok från en fattig sjuksäng

  Från min veranda är geografen, Danteöversättaren och mystikern Arnold Norlinds andliga testamente. En tröstebok från en fattig sjuksäng vid skogsbrynet till en värld som ropar efter helande. Boken utkom första gången 1928 och har nu gjort tillgänglig på nytt i en lätt språkligt moderniserad utgåva, med ett förord av Alva Dahl. Boken kan beställas från Silentium Skrifter.

  I en digital bokrelease samtalar Peter Halldorf med Alva Dahl om boken:

   

   

 • 7 juli: I dag släpps Allt som är värt att minnas!

   

  ”Den är oförglömlig”, skriver en av de brittiska recensenterna om Erik Vardens uppmärksammade bok Allt som är värt att minnas, som i dag kom från tryckeriet i svensk översättning av Alva Dahl. Boken har skickats till samtliga som förbeställt ett exemplar, och kan beställas för omgående leverans här på vår hemsida.

  Nästa vecka kommer en digital bokrelease där Peter Halldorf samtalar med författaren, Erik Varden, som befinner sig i ett kloster i Frankrike.

  Nyligen meddelade Vatikanen att den uppskjutna vigningen av Erik Varden till biskop i Nidarosdomen i Trondheim är planerad till den 3 oktober.

 • Förbeställ Erik Vardens nya bok!

   

  Trappistmunken Erik Vardens bok Allt som är värt att minnas, en inbjudan till en djupgående reflektion över vad det är att vara människa, har sedan den först publicerades i England hösten 2018 utkommit på en rad europeiska språk. Silentium skrifter har nu glädjen att utge boken i svensk översättning av Alva Dahl och med grafisk form av Tomas Einarsson.

  Försäkra dig om ett exemplar genom att förbeställa boken redan nu, och vi skickar boken omgående när den kommer från tryckeriet vecka 28.

  Ur internationell press:

  En bok som på ett intelligent sätt förnyar den andliga litteraturens språk och själva genre.
  La Croix

  Väcker djupa och oväntade insikter … Som minnet av en meningsfull konversation långt efter att du glömt vad som blev sagt. Den är oförglömlig.
  Catholic World Report

  En utomordentligt betydelsefull bok, som med profetisk klarhet ser söndringen, bräckligheten och storheten i det mänskliga.
  Times Literary Supplement

  Djupt personlig men aldrig självupptagen, på samma gång fängslande och utmanande, upplyftande och övertygande. Rikedomen i denna enastående bok är omöjlig att uttrycka med några få ord. Ingen läsare kommer att förbli oförändrad.
  The Tablet

 • Dubbelutgåva med Paradiset XVI och XVII

   

  En dubbelutgåva i serien Pardiset, Johannesakademins översättningar av den tematiska samlingens av ökenfäderns tänkespråk, utkommer inom kort.

  Det är del XVI i serien med temat Om fördragsamheten samt del XVII Om kärleken. Att de två delarna hamnat i en gemensam volym har bland annat praktiska skäl. ”Det tycktes helt enkelt onödigt att trycka två så korta kapitel som två separata volymer”, skriver redaktörerna i förordet. Men de visar sig också passa bra tillsammans eftersom innehållet i de två är nära besläktat. Båda kapitlen behandlar de dygder som den grekiska inledningen till hela samlingen kallar för ”de som hör till det gemensamma bästa, de mer fulländade och fullkomliga av dem som har nedtecknats, de som ingår i det gemensamma livet.”

  Dubbelvolymen i serien Paradiset finns att beställa från den 1 juli.