• Följ Silentium skrifter på instagram

   

  Silentium Skrifter finns nu på Instagram! Ta del av korta utdrag från våra böcker. Logga in på appen eller gå in på adressen instagram.com/silentiumskrifter.

 • Lär känna påve Franciskus spiritualitet

   

  I Barmhärtighetens väg lär vi känna den spiritualitet som format en påve som i grunden är på väg att reformera den världsvida katolska kyrkan.

  Boken innehåller tretton predikningar av påve Franciskus, av vilka två är riktade till präster. Barmhärtighetens väg är den 15:e boken i Silentiums lilla serie.

   

  ”Genom allt det som påven har att säga framstår evangeliet i ny dager.”
  Biskop Anders Arborelius i bokens förord

   

   

 • Alva Dahl får litterärt pris till minne av Karin Boye

   

  Huddinge kommuns litterära pris till minne av Karin Boye tilldelas i år Silentium Skrifters medarbetare, författaren och översättaren Alva Dahl.

  Alva Dahl får priset för ”en precis och sökande prosalyrik som vågar gå mot strömmen i en rörelse där vardagligheter och gudomligheter avtäcks”.

  – Jag är mycket hedrad och glad över att en skara väktare av Karin Boyes minne anser att mitt enkla knogande med språkets och livets detaljer är ett verk i hennes anda. Är det något jag vill med mitt skrivande är det att det, som hela Boyes rika, omistliga författarskap, ska få vara ”buret av styrkan ur sköra ting”, säger Alva Dahl.

  Alva Dahl, född 1985, är forskare, översättare och författare. Hon har även arbetat som redaktör för litterära, journalistiska och vetenskapliga texter och är fil.dr. i nordiska språk. Alva Dahl gjorde sin skönlitterära debut med det prosalyriska verket Längtans flöde på det egna förlaget Syster Enbär, 2019. Boken har gjort ett väldigt starkt intryck på juryn och verket är enligt kritikern och författaren Josefin Holmström ”en protest mot det slött levda rutinlivet som lär bli en liten klassiker”För närvarande arbetar Alva Dahl bland annat med en biografi över författaren och översättaren Gunnel Vallquist. Hon kommer under 2020 att för Silentium översätta Erik Vardens uppmärksammade bok från 2018, The Shattering of Loneliness. För Silentium Skrifter har hon tidigare översatt Ett heligt liv av Rowan Williams.

  Karin Boye Sällskapet ger följande kommentar till årets val av pristagare;
  För Karin Boye var orden, texten ner till minsta skiljetecken valda med största noggrannhet. Vi i Karin Boye Sällskapet ser därför med glädje att priset 2019 går till författaren, språkvetaren och översättaren Alva Dahl, som skriver med samma omsorg. Och som i Längtans flöde lyckats gestalta andlighetens kallelse på ett så drabbande sätt.

 • Ny bok i Lilla serien: Barmhärtighetens väg av påve Franciskus

   

  Silentium Skrifter utger nu Barmhärtighetens väg, tretton korta predikningar av påve Franciskus där den röda tråden, som så ofta i hans förkunnelse, är barmhärtighet. Biskop Andres Arborelius beskriver i förordet hur predikningarna ger ”en god in­blick i påven Franciskus innersta, som ofta kom­mer till uttryck i de profetiska gester och hand­lingar som är så typiska för honom.”

  Barmhärtighetens väg är översatt av Joseph Halldorf och utkommer i början av december. Det är den 15:e boken i Silentiums Lilla serie.

 • Vecka 43 med Peter Halldorf

  Peter Halldorf besöker denna vecka följande platser:

  • Måndag kl 19 Skövde, S:t Matteus kyrka
  • Tisdag kl 19 Örebro, Betaniakyrkan
  • Onsdag kl 17 Köpenhamn, Svenska Gustafskyrkan
  • Torsdag kl 19 Lund, Pingstkyrkan
  • Lördag Bjärka-Säby, Pilgrims Höstmöte
  • Söndag kl 11 & 13.30 Alingsås, Noltorpskyrkan
 • Därför sörjer jorden: Göteborg 9 & 10 oktober

   

  Peter Halldorf föreläser denna vecka i Göteborg utifrån sin nya bok Därför sörjer jorden:

  • Vasakyrkan onsdag kl 19.45 (Ökenmässa firas kl 18)
  • Johannebergskyrkan kl 19.00 (Mässa kl 18)
 • Därför sörjer jorden: release i Stockholm 29 september

   

  Söndagen 29 september har Därför sörjer jorden release i Stockholm. Peter Halldorf talar om klimathotet och Kristushoppet vid tre tillfälle under dagen:

  • Centrumkyrkan Sundbyberg kl 9.30 & 11.00
  • Kyrkan vid Brommaplan kl 16.00
  • Mälarökyrkan på Ekerö kl 19.00

   

   

   

 • Nu har den kommit – boken om klimathotet och Kristushoppet!

   

  Vem kan ge hopp åt den som förtvivlar? Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa?

  Peter Halldorfs bok om klimathotet och Kristushoppet har anlänt från tryckeriet och kan nu beställas från Silentium Skrifter för omedelbar leverans.

  I Därför sörjer jorden går Peter Halldorf i dialog med dagens forskare som talar om ett ödesval mellan »försummelsens väg« och »omsorgens väg«. Boken är ett bidrag till samtalet om den teologiska vision kyrkan behöver vara förankrad i när hon svarar och handlar i den kris som just nu överskuggar allt annat i vår värld.

  Till sin form är boken inspirerad av den tidiga kristna litteraturens så kallade centurier, där ärendet framställs i etthundra punkter. Därför sörjer jorden har formgivits av Tomas Einarsson och omslagsbilden, ”Sol på andra sidan”, är målad av konstnären Bertil Almlöf.

  Officiell release för boken hålls i Stockholm den 29 september.

   

   

   

 • Silentium utger Därför sörjer jorden av Peter Halldorf

  I början av hösten utkommer Peter Halldorf med en bok om klimathotet och Kristushoppet. I Därför sörjer jorden går författaren i dialog med dagens forskare som talar om ett ödesval mellan »försummelsens väg« och »omsorgens väg«. En röd tråd i boken är spänningen mellan de två bibliska utsagorna »himmel och jord ska förgå« och »efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor«. Hur ska de förstås i förhållande till varandra?

  Därför sörjer jorden anknyter till Peter Halldorfs bok Alla himlens fåglar har flytt från 2017. Den utkommer 29 september på Silentium Skrifter.

   

  Ur bokens förord:

  ”Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa? Har vi bara att invänta den dystopiska finalen för vår planet i förhoppning om att till sist bli räddade undan den kosmiska katastrofen? Det här är inte en bok om global uppvärmning, även om dess inledande del beskriver klimatförändringarnas huvudorsaker och konsekvenser. Däremot är den ett bidrag till samtalet om den teologiska vision kyrkan behöver vara förankrad i när hon svarar och handlar inför de hot som just nu överskuggar allt annat i vår värld. För att den kristna rösten ska förmedla verkligt hopp, inte bara moraliska imperativ eller eskapistiska reflexer, krävs en fördjupad vision av Guds intentioner för vår värld.”