• De nya böckerna har kommit!

   

  Med stor såväl akademisk som andlig klarsyn leder oss Rowan Williams varsamt mot ett allt djupare möte med evangeliernas Kristus.

  Så skriver Jean Vanier om Rowan Williams bok, Ett heligt liv, som i går kom från tryckeriet. Det är den trettonde boken i Silentiums Lilla serie.

  Samtidigt anlände nyutgåvan av Gunnel Vallquists Till dess dagen gryrmed ett nyskrivet förord av syster Katarina OSB, priorinna på Heliga Hjärtas kloster.

  Bägge böckerna kan nu beställas från Silentium skrifter.

   

 • Ny bok av Rowan Williams i Lilla serien

   

  Inom kort utkommer den trettonde boken i Silentiums Lilla serie: Ett heligt liv av Rowan Williams.

  Boken innehåller två essäer, av vilka den första består av en handfast vägledning utifrån Benedictus klosterregel. Den andra, ”Misson och kontemplation”, berör förhållandet mellan en kontemplativ livshållning och evangelisation.  Rowan Williams skriver: ”Evangelisation är alltid ett utflöde av något annat – lärjungens färd mot en större mognad i Kristus, en färd som inte organiserats av det ambitiösa egot utan är resultatet av Andens maningar och dragningar i oss.”

  Boken kan redan nu beställas för omedelbar leverans när den kommer från tryckeriet den 20 december.

   

 • Uppmärksammad bokrelease i Köpenhamn

   

  Den danska författaren och retreatledarens Grethe Livbjerg höll tisdagen den 14 november release för sin nya bok Stillhedens gave, en berättelse om den skandinaviska  retreatrörelsens historia. Grethe Livbjerg, 93 år, har själv varit en del av denna rörelse och skriver om sina möten med dess pionjärer, Per Mases, Edin Lövås, Gunnels Vallquist m fl.

  Ett särskilt kapitel ägnas åt Bjärka-Säby och framväxten av Ekumeniska Kommuniteten.

  Boken kan beställs från Silentium Skrifter.

  Bilden: Grethe Livbjerg i samtal med Katolska kyrkans biskop i Danmark, Chezlaw Kozon, som också deltog vid bokreleasen som hölls i centrala Köpenhamn.

 • Vandra genom kyrkans år

   

  Kyrkoåret går nu in i sitt avslutande skede med ett antal söndagar som kastar ljus över tidens slut. Oron i världen och den globala uppvärmningen aktualiserar än mer den kristna trons eskatologiska dimension: hoppet om ”en ny jord där rättfärdighet bor”.

  Silentium Skrifter kan nu erbjuda Peter Halldorfs bok Heligt år i pocket. Författaren tar med oss på en vandring genom hela kyrkoåret, från advent till domsöndagen. Det kristna årets historiska bakgrund tecknas, samtidigt som vi får vägledning till att leva i kyrkoåret på ett sätt som fördjupar tron.

  Heligt år innehåller även ett appendix med samtliga söndagars och högtiders bibeltexter i såväl Den svenska evangelieboken som i romersk-katolsk och ortodox tradition.

   

 • Kyssa spår: andlig klassiker åter i lager!

   

  Vad var det som fick tanken att svindla och hjärtat att glöda när kyrkofäderna talade om Gud? I Kyssa spår har Peter Halldorf samlat 365 texter från den tidiga kyrkan för daglig läsning under ett år. Texterna har stor spännvidd. Betraktelser om mystikens väg från rening till upplysning blandas med handfasta råd för vardagen.

   

  Kyssa spår som länge varit slutsåld finns nu åter att beställa från Silentium Skrifter.

   

   

   

 • Profeterna och klimatet

   

  I det sjunde kapitlet av sin bok Alla himlens fåglar har flytt utvecklar Peter Halldorf de tankar han berörde i tidningen Dagen den 20 juli: www.dagen.se/debatt/peter-halldorf-oansvarig-livsstil-ar-en-synd-1.1175039

  I det aktuella kapitlet, som är en läsning av de hebreiska profeterna i ljuset av vår tids dramatiska klimatförändringar, citerar författaren profeten Jeremia och kommenterar:

   

  Jag bryter ut i gråt och klagan över bergen,
  i sorgesång över utmarkernas beten.
  Ty de är förbrända, ingen färdas där,
  ingen boskap hörs råma.
  Himlens fåglar och de vilda djuren,
  alla har flytt och är borta.

  ”Jeremias framställning är i detta skede en av de mest dramatiska i hela Gamla testamentet. Skapelsen står inför en gigantisk kosmisk katastrof. Inför tidens slut. Anarkin är så överväldigande att det är som om skapelsen aldrig hänt. Men rymmer inte denna analogi trots allt en skymt av hopp? Om Gud en gång skapade skönhet ur kaos, en värld som var ”ett jublande mysterium”, med påve Franciskus ord – kan han då inte göra detsamma igen?”

  Alla himlens fåglar har flytt kan beställas från Silentium skrifter.

   

 • En bok i Filokalias anda

   

  Silentium Skrifter kan nu erbjuda den angelägna boken Språk och uppmärksamhet av den norska författaren och professorn Toril Moi som är verksam vid Duke University. Släktskapet med den ortodoxa Filokalian är påtagligt när Toril Moi skriver om en uppmärksam och kärleksfull blick. I en recension av det senaste numret av tidskriften Pilgrim skriver Ylva Eggehorn:

  ”Det är svårt att föreställa sig en vid första anblicken exklusiv text, som så djupt angår våra mest brännande frågor i samtiden.”

  Toril Moi skriver: ”Ett samhälle som inte bryr sig om den rättfärdiga och kärleksfulla blicken är kallt och byråkratiskt. Det är ett samhälle vars ledare är nöjda när de har följt alla regelverk till punkt och pricka, men inte ser på situationerna de har ansvar för med genuin uppmärksamhet… Sådana hållningar kommer alltid till uttryck i ett oklart och urvattnat språk.”

  Beställ boken under kategorin ”Andra förlag”.

 • Fjärde tryckningen!

  För alla er som väntar på Landet där tankarna funnit ro av Isak Syriern i Gunnel Vallquists mästerliga översättning: I dag gick denna av så många uppskattade skrift ur Silentiums lilla serie till tryck – den fjärde upplagan!

  Boken beräknas därmed finnas i lager från mitten av juni.