• Ylva Eggehorn om Silver och eld: ”Poesi som utforskar, älskar och ber”

   

  Silentium utger nu Marie Tonkins andra diktsamling, Silver och eld, i en vackert trådhäftad bok.

  Ylva Eggehorn skriver om boken:

  ”Något har hänt med litteraturen i Sverige och det har gått fort. Ändå tyst och omärkligt som när grundvatten drar sig undan. Det skrivs fortfarande skönlitteratur, både lyrik och prosa – men ofta så långt under offentlighetens arenor att det knappast märks. Och jag hade nästan börjat vänja mig vid det. Marie Tonkin skriver som om inget av allt det där har hänt. … Hon tar med – som jag läser henne – diktare från vår moderna litterära guldålder, Gullberg, Vennberg, Aspenström, Kjell Espmark, förutom ökenmödrarna och många andra, i sin karavan, utan att förråda sig själv och sitt vackra allvar. Som i ett ressällskap av samtalspartners. Hon skriver poesi som utforskar, älskar och ber.”

  Silver och eld finns nu att beställa på vår hemsida.

   

 • Vecka 6: Peter Halldorf föreläser om klimathotet och Kristushoppet

   

  Peter Halldorf föreläser denna vecka på följande platser utifrån sin bok Därför sörjer jorden, som kommer i ny upplaga den 5 februari:

  4 februari kl 19.00: Sjömarkenkyrkan i Borås

  5 februari kl 18.30: Domkyrkan i Göteborg

  7 februari kl 9.00: Sigtunastiftelsen (konferensen ”Klimatet och Skapelsen”)

  9 februari kl 11.00: Immanuelskyrkan i Stockholm (predikan)

   

   

 • 10 års utgivning av Paradiset – en unik kulturgärning

   

  År 2009 inledde Johannesakademin ett unikt översättningsprojekt, som nu går in på sitt andra decennium. På temat Paradiset översätts den tematiska samlingen av Apophtegmata Patrum, de tänkespråk och dialoger från 300- och 400-talet som populärt går under namnet ökenfädernas tänkespråk.

  Tänkespråken utgör en genre av vishetslitteratur som i den kristna traditionen speglar den djupa föreningen av människokännedom och gudskännedom som varit grundläggande för den själavård och andliga vägledning som framför allt traderats av klostren.

  Begreppet Paradiset var ett tidigt namn som kom att används om denna litteratur mot bakgrund av att öknen beskrevs som ”munkarnas trädgård”. I prologen till den bok om ökenfäderna som kallas Paradiset, och som innehåller 21 kapitel, kommenteras bakgrunden till att dessa texter en gång nedtecknades:

  De skrev inte för att bli uppskattade utan för att inspirera dem som skulle komma senare till efterföljelse. Framför allt siktade de på att för olika tillfällen lägga fram de heliga fädernas ord och goda gärningar i berättelsens form på ett enkelt och okonstlat sätt. Ty detta hade bara ett enda syfte: att vara till gagn för många.

  Översättningen av tänkespråken i tematisk form är en unik kulturgärning, uppmärksammad bl a av Svenska kulturrådet, som skett av en grupp människor som mötts för månatliga översättningsseminarier i Bjärka-Säby och Linköping under de gånga tio åren. Seminarierna leds av Professor Samuel Rubenson tillsammans med docenterna Britt Dahlman och Per Rönnegård. Översättningen görs från tidiga handskrifter på grekiska.

  Under de första tio årens arbete har tio av kapitlen (kap 1-IX samt kap XV) översatts och publicerats, och under 2020 fortsätter seminarierna som är öppna för alla intresserade. (För information om plats och tid, se Johannesakademins hemsida.)

  Silentium Skrifter, som har förmånen att ge ut böckerna, riktar ett tack till alla som hängivet deltar i översättningsarbetet.

   

   

 • På gång: The Shattering of Loneliness av Erik Varden

   

  Trappistmunken och blivande Trondheimsbiskopen Erik Vardens bok The Shattering of Loneliness – On Christian Remembrance översätts just nu till svenska för utgivning på Silentium under 2020. Boken, som utkom i England hösten 2018, har rönt stor uppmärksamhet och utges på en rad europeiska förlag under nästa år.

  Erik Varden är från hösten 2019 kolumnist i tidskriften Pilgrim. Läs hans senast text här: Erik Varden i Pilgrim

   

 • Följ Silentium skrifter på instagram

   

  Silentium Skrifter finns nu på Instagram! Ta del av korta utdrag från våra böcker. Logga in på appen eller gå in på adressen instagram.com/silentiumskrifter.

 • Lär känna påve Franciskus spiritualitet

   

  I Barmhärtighetens väg lär vi känna den spiritualitet som format en påve som i grunden är på väg att reformera den världsvida katolska kyrkan.

  Boken innehåller tretton predikningar av påve Franciskus, av vilka två är riktade till präster. Barmhärtighetens väg är den 15:e boken i Silentiums lilla serie.

   

  ”Genom allt det som påven har att säga framstår evangeliet i ny dager.”
  Biskop Anders Arborelius i bokens förord

   

   

 • Alva Dahl får litterärt pris till minne av Karin Boye

   

  Huddinge kommuns litterära pris till minne av Karin Boye tilldelas i år Silentium Skrifters medarbetare, författaren och översättaren Alva Dahl.

  Alva Dahl får priset för ”en precis och sökande prosalyrik som vågar gå mot strömmen i en rörelse där vardagligheter och gudomligheter avtäcks”.

  – Jag är mycket hedrad och glad över att en skara väktare av Karin Boyes minne anser att mitt enkla knogande med språkets och livets detaljer är ett verk i hennes anda. Är det något jag vill med mitt skrivande är det att det, som hela Boyes rika, omistliga författarskap, ska få vara ”buret av styrkan ur sköra ting”, säger Alva Dahl.

  Alva Dahl, född 1985, är forskare, översättare och författare. Hon har även arbetat som redaktör för litterära, journalistiska och vetenskapliga texter och är fil.dr. i nordiska språk. Alva Dahl gjorde sin skönlitterära debut med det prosalyriska verket Längtans flöde på det egna förlaget Syster Enbär, 2019. Boken har gjort ett väldigt starkt intryck på juryn och verket är enligt kritikern och författaren Josefin Holmström ”en protest mot det slött levda rutinlivet som lär bli en liten klassiker”För närvarande arbetar Alva Dahl bland annat med en biografi över författaren och översättaren Gunnel Vallquist. Hon kommer under 2020 att för Silentium översätta Erik Vardens uppmärksammade bok från 2018, The Shattering of Loneliness. För Silentium Skrifter har hon tidigare översatt Ett heligt liv av Rowan Williams.

  Karin Boye Sällskapet ger följande kommentar till årets val av pristagare;
  För Karin Boye var orden, texten ner till minsta skiljetecken valda med största noggrannhet. Vi i Karin Boye Sällskapet ser därför med glädje att priset 2019 går till författaren, språkvetaren och översättaren Alva Dahl, som skriver med samma omsorg. Och som i Längtans flöde lyckats gestalta andlighetens kallelse på ett så drabbande sätt.

 • Ny bok i Lilla serien: Barmhärtighetens väg av påve Franciskus

   

  Silentium Skrifter utger nu Barmhärtighetens väg, tretton korta predikningar av påve Franciskus där den röda tråden, som så ofta i hans förkunnelse, är barmhärtighet. Biskop Andres Arborelius beskriver i förordet hur predikningarna ger ”en god in­blick i påven Franciskus innersta, som ofta kom­mer till uttryck i de profetiska gester och hand­lingar som är så typiska för honom.”

  Barmhärtighetens väg är översatt av Joseph Halldorf och utkommer i början av december. Det är den 15:e boken i Silentiums Lilla serie.