• Besk medicin från öknen

  Del XV av den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk i serien Paradiset har nu kommit. Det är den hittills mest omfångsrika i serien och har temat Om ödmjukheten.

  Redaktörerna Britt Dahlman och Per Rönnegård beskriver i förordet många av tänkespråken som ”en besk medicin i en tid när vi uppmuntras att marknadsföra oss själva och att jämföra oss med andra”. Och de tillägger: ”Medicin kan vara både nyttig och skadlig, beroende på hur den intas och av vem.”

  I likhet med de tidigare utgåvorna i serien innehåller boken den grekiska originalöversättningen parallellt med den svenska som gjorts av Johannesakademins översättningsseminarium.

  Här är ett exempel ur boken:

  Abba Poimen rådfrågades av en broder: ”Hur bör jag för­ hålla mig på den plats där jag bor?” Abban svarade: ”Se dig själv som en främling var du än bor, så att du inte söker framhålla din egen åsikt. Då får du ro.” (gs xv.49)

   

 • Enhetens språk har kommit – beställ nu!

  Nittonhundratalet skapade en dödens kultur i våld. Det begynnande tjugohundratalet är mästare i att skapa maskinens och guldets kultur. Söndringens språk stärks.

  Det skriver Martin Lönnebo i förordet till Enhetens språk, den fjortonde delen i Silentium Lilla serie som nu har kommit.

  Enhetens språk utgör den avslutande delen av Martin Lönnebos stora verk Religionens fem språk från 1975, men adresserar de grundläggande existentiella, politiska, sociala och ekologiska frågorna på ett sätt som gör att den lika gärna kunde varit skriven i ljuset av den hotfulla dramatik som kännetecknar det globala skeendet i dag. ”Den vördnad för livet som finns i religionen är nu, inför den hotande katastrofen, inte en lyxartikel”, skriver författaren.

  I Enhetens språk sammanfattar Martin Lönnebo erfarenhetens, kultens, handlingen och lärans språk:

  Enhetens språk sammanfattas i korset. Det är det klaraste kristna tecknet för den rening och upplysning som skapar enhet genom att utblottelse, ödmjukhet, försakelse och tjänande bryter ner det som skiljer och splittrar. Korset är först och främst Guds eget tecken genom vilket han försonar världen med sig själv, men det är också efterföljelsens tecken.

  Boken kan beställas här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/enhetens-sprak/

 • Nu kommer Enhetens språk av Martin Lönnebo

   

  De som har enhetens språk som modersmål tillhör inte bara en viss grupp, inte ens en viss kyrka, även om de är trogna sin kyrka. De tillhör alla. De talar till oss alla, oavsett vilket språk vi själva känner oss mest hemmastadda med. Därför inger de hopp om det som ibland kan kännas avlägset: en enda kyrka och en enda mänsklighet.

  Det är budskapet i den fjortonde boken i Silentiums Lilla serie, som släpps den 15 april: Enhetens språk av biskop Martin Lönnebo.

  Enhetens språk består av det avslutande kapitlet i Religionens fem språk från 1975, den bok som framstår som kronan på ett av vår tids stora andliga författarskap. Kanske ett av de väldigaste försök som gjorts i nutiden att skapa en trons och det kristna livets syntes. Allt det Martin Lönnebo därefter skrivit är i en mening kommentarer till, för att inte tala om vägledning utifrån, den ”summa” som Religionens fem språk utgör. Det är just detta språk som fått sin enklaste och därmed mest geniala gestalt i den numera berömda Frälsarkransen, spridd och brukad i många länder.

  I Enhetens språk sammanfattar Martin Lönnebo de fyra språken: erfarenhetens, kultens, handlingens och lärans språk. Det är i sammansmältningen av dessa som det femte språket, den mogna människans språk, växer fram. Den som talar enhetens språk blir en universell människa. Hon finner anknytningspunkter hos alla, och blir en vägvisare, någon att identifiera sig med för människor i vitt skilda ”språkgrupper”, eftersom hon talar alla språk.

   

 • Med evig kärlek i ny upplaga!

  En klassiker bland andaktsböcker för daglig läsning under ett år har nu kommit i sin tredje upplaga. I Med evig kärlek tar Peter Halldorf med läsaren i betraktelser som hämtar sin inspiration från meditationen över Bibelns texter i kyrkoårets rytm.

  Så som Kristi röst hörs på varje sida i Bibeln, är det min förhoppning att läsaren av dessa betraktelser skall uppfatta den röst som oavbrutet kallar oss in i den älskade Sonens gemenskap med sin Fader.

  Ur författarens förord

  Beställ boken här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/med-evig-karlek-daglig-lasning/

   

 • Via Dolorosa med Marie Tonkin – beställ nu inför stilla veckan

   

  Traditionen att vandra utmed de fjorton stationerna längs Via Dolorosa härrör från en medeltida tradition, och knappast någon som besökt Jerusalem har kunnat undgå grupperna av pilgrimer som dagligen följer denna väg från platsen där Pontius Pilatus residens var beläget upp mot Gravkyrkan. En lågmäld andaktsform, särskilt för fastetiden, i synnerhet långfredagen, men som många återvänder till året om.

  I Marie Tonkins nyskrivna förtätade texter blottläggs en Gud med ”en kropp lika verklig som vår”. Ingenting kan så som passionshistoriens händelser öppna våra ögon för realismen i Guds absoluta identifikation med all tänkbar utblottelse. De ordknappa meditationerna i denna vackra skrift är drabbande: Jesu korsväg handlar om oss själva och vår plågade värld.

 • Fasteläsning med början på Askonsdagen

  Denna bok vill uppmuntra till en av de praktiker som kommit att höra till fastan bland kristna över hela världen: daglig läsning, i korta avsnitt, som färdkost under vandringen mot påsken.

  Så skriver Peter Halldorf i förordet till sin nya bok Spåren till det fördolda, med dagliga betraktelser från askonsdagen till påskdagen.

  Beställ boken nu och få den hemsänd till fastans början.

 • Peter Halldorf föreläser och predikar södra Småland

  I helgen besöker Peter Halldorf Markaryd, Pjätteryd, Älmhult och Stenbrohult. Gudstjänster och föredrag hålls på följande tider:

  Lördag kl 15-19 Ekumeniskt bibelseminarium i Ladan Markaryd: ”Längre in i bönens värld.”

  Söndag kl 10 Högmässa i Pjätteryds kyrka. Sexagesima.

  Söndag kl 13-15 Föredrag i Pjätteryds kyrka: ”Alla himlens fåglar har flytt.”

  Söndag kl 16 Bibelstudium i Älmhults kyrka: ”Det levande Ordet och konsten att lyssna på lärjungars vis.”

  Måndag kl 9-12 Föredrag för församlingsarbetare i Stenbrohults kyrka: ”Profeten Jeremia i sin egen tid och i vår.”

  Fasteboken Spåren till det fördolda samt böcker från Silentium Skrifter finns till försäljning vid samtliga samlingar.

 • Ökenmässa & bokrelease i Göteborg

  Onsdagen den 13 februari firar Ekumeniska Kommuniteten ökenmässa kl 18 i Mariakapellet i Vasakyrkan i Göteborg. Efter liturgin blir det release av Peter Halldorfs nya bok Spåren till det fördolda.

 • Spåren till det fördolda

  Peter Halldorfs fastebok för 2019 finns nu att beställa.

  Spåren till det fördolda innehåller daglig läsning, i korta avsnitt, som reskost från askonsdag till påskdagen. Boken har ett uppslag för varje dag under fastan, det inleds med ett kort bibelord, följt av en betraktelse och en avslutande bön. Läsningen tar inte mer än några minuter. Begränsningen är avsiktlig, för att ge möjlighet till reflektion, omläsning, tystnad.

 • Författarrelease med Rowan Williams!

  Lördagen den 26 januari hålls den officiella releasen av Rowans Williams bok Ett heligt liv, som nu utkommit på Silentium Skrifter. Williams befinner sig då på Nya Slottet Bjärka-Säby som tidskriften Pilgrims och Johannesakademins gäst under 2019 års symposium om Fjodor Dostojevskijs författarskap. Rowan Williams, av många ansedd som en av vår tids främsta uttolkare av kristen tro, har ägnat åtskillig utrymme åt ökenfäderna och den monastiska traditionen i sitt omfattande författarskap.

  Beställ boken redan nu: http://www.silentiumskrifter.se/produkt/ett-heligt-liv/