• Dubbelutgåva med Paradiset XVI och XVII

   

  En dubbelutgåva i serien Pardiset, Johannesakademins översättningar av den tematiska samlingens av ökenfäderns tänkespråk, utkommer inom kort.

  Det är del XVI i serien med temat Om fördragsamheten samt del XVII Om kärleken. Att de två delarna hamnat i en gemensam volym har bland annat praktiska skäl. ”Det tycktes helt enkelt onödigt att trycka två så korta kapitel som två separata volymer”, skriver redaktörerna i förordet. Men de visar sig också passa bra tillsammans eftersom innehållet i de två är nära besläktat. Båda kapitlen behandlar de dygder som den grekiska inledningen till hela samlingen kallar för ”de som hör till det gemensamma bästa, de mer fulländade och fullkomliga av dem som har nedtecknats, de som ingår i det gemensamma livet.”

  Dubbelvolymen i serien Paradiset finns att beställa från den 1 juli.

   

   

 • Korsets väg: Passionstidens andakt

   

  Korsvägsandakten med fjorton givna stationer, de som traditionellt finns markerade på Via Dolorosa i Jerusalem, är en andaktsform för passionstiden för såväl enskilt bruk som för gemensam gudstjänst. Den franske författaren Paul Claudels Korsets väg, i översättning av Gunnel Vallquist och Olov Hartman, har sedan 1950 varit en följeslagare för människor i synnerhet veckorna omedelbart före påsk.

  I Claudels texter får passionsdramat en direkt och konkret tillämpning på oss själva. Som ett exempel: De tre gånger då Jesus faller under korset förbinds med syndarens egen erfarenhet av ”den första synden”, den som tar oss med överrumpling, ”den andra synden”, som man begår av trötthet och livsleda, och ”den tredje” och svåraste synden, som är förtvivlans synd.

  Korsets väg av Paul Claudel är utgiven av Silentium och kan beställas här:

  Korsets väg

   

 • Läsning i orostider (III)

   

  I sina brev från fängelset återkommer Dietrich Bonhoeffer till kapitel 45 i Jeremiaboken. ”Jag kan inte släppa Jeremia 45”, skriver han. I sin personliga bibel har han strukit under den femte versen i kapitlet ett flertal gånger, den som i sin helhet lyder: ”Begär du något stort för egen räkning? Gör inte det! Jag låter olycka drabba allt levande, säger Herren. Men jag skall låta dig komma undan med livet, vart du än beger dig.”

  ”Vi inser nu allt tydligare att världen vilar under Guds vrede och nåd”, konstaterar han med anspelning på den profetiska utsagan i Jeremia 45: ”Vad jag byggt upp bryter jag ner, och vad jag planterat rycker jag upp. Detta gäller hela jorden.” Den 30 april 1944 skriver Bonhoeffer i ett brev från den cell där han sitter som krigsfånge:

  Om Skaparen förstör sina egna händers verk, vad har då vi för rätt att beklaga att vårt blir ödelagt? Det kommer inte att bli vår generations uppgift att ”begära något stort för egen räkning”. För oss gäller att rädda vår själ ur kaos och bevara den, och inse att den är det enda ”byte” vi kan bära med oss ur det brinnande huset. ”Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.” (Ords 4:23). För oss återstår att bevara vårt liv mer än att utforma det, hoppas mer än att planera, hålla ut mer än att skynda framåt. För er skull, i den kommande generationen, vill vi bevara det som gör det möjligt för er att planera, bygga upp och skapa ett nytt och bättre liv.

   

  Ur kapitel 21 i Alla himlens fåglar har flytt av Peter Halldorf.

  Boken kan beställas här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/alla-himlens-faglar-har-flytt/

   

 • Läsning i orostider (II)

   

  ”Hos den ödmjuke finns aldrig någon brådska, ing­en förvirring, inga ihåliga eller häftiga tankar. Han förblir ständigt i ro. Om elden från himlen härjar på jorden, fruktar den ödmjuke ingenting. Alla lugna människor är inte ödmjuka, men alla ödmjuka är lugna. Den som inte är ödmjuk kan inte inskränka sig, men du finner många som inskränker sig utan att vara ödmjuka. Därför sade den milde och ödmjuke Herren: ”Lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk av hjärtat, så skall ni finna ro för era själar.” Den ödmjuke är alltid i vila, ty ingenting rubbar eller stör hans betraktelse.”

  Isak Syriern i Landet där tankarna funnit ro

  Beställ boken här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/landet-dar-tankarna-funnit-ro/

   

 • Läsning i orostider (I)

   

  ”Tystnaden i den mörka kryptan, inför Närvaron, den enda verkliga. Befrielsen i biktens anonyma nakenhet, där bara Gud känner min identitet. Den stilla glädjen i gryningsmässan, dagens första möte, innan man ännu växlat ett ord med någon människa; det ordlösa mötet med de annars okända, vid Hans altare. Det djupa, osynliga sambandet med millioner, delak­tigheten i samma mysterium, samma bekännelse till den som gav sitt liv för alla … Överallt på jorden är jag hemma, där människor samlas kring detta enda, denna yttersta, utblottade verklighet som är det enda nödvändiga.”

  Gunnel Vallquist i tankeboken Till dess dagen gryr

  Beställ boken här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/herre-lat-mig-fa-brinna/

 • Ylva Eggehorn om Silver och eld: ”Poesi som utforskar, älskar och ber”

   

  Silentium utger nu Marie Tonkins andra diktsamling, Silver och eld, i en vackert trådhäftad bok.

  Ylva Eggehorn skriver om boken:

  ”Något har hänt med litteraturen i Sverige och det har gått fort. Ändå tyst och omärkligt som när grundvatten drar sig undan. Det skrivs fortfarande skönlitteratur, både lyrik och prosa – men ofta så långt under offentlighetens arenor att det knappast märks. Och jag hade nästan börjat vänja mig vid det. Marie Tonkin skriver som om inget av allt det där har hänt. … Hon tar med – som jag läser henne – diktare från vår moderna litterära guldålder, Gullberg, Vennberg, Aspenström, Kjell Espmark, förutom ökenmödrarna och många andra, i sin karavan, utan att förråda sig själv och sitt vackra allvar. Som i ett ressällskap av samtalspartners. Hon skriver poesi som utforskar, älskar och ber.”

  Silver och eld finns nu att beställa på vår hemsida.

   

 • Vecka 6: Peter Halldorf föreläser om klimathotet och Kristushoppet

   

  Peter Halldorf föreläser denna vecka på följande platser utifrån sin bok Därför sörjer jorden, som kommer i ny upplaga den 5 februari:

  4 februari kl 19.00: Sjömarkenkyrkan i Borås

  5 februari kl 18.30: Domkyrkan i Göteborg

  7 februari kl 9.00: Sigtunastiftelsen (konferensen ”Klimatet och Skapelsen”)

  9 februari kl 11.00: Immanuelskyrkan i Stockholm (predikan)

   

   

 • 10 års utgivning av Paradiset – en unik kulturgärning

   

  År 2009 inledde Johannesakademin ett unikt översättningsprojekt, som nu går in på sitt andra decennium. På temat Paradiset översätts den tematiska samlingen av Apophtegmata Patrum, de tänkespråk och dialoger från 300- och 400-talet som populärt går under namnet ökenfädernas tänkespråk.

  Tänkespråken utgör en genre av vishetslitteratur som i den kristna traditionen speglar den djupa föreningen av människokännedom och gudskännedom som varit grundläggande för den själavård och andliga vägledning som framför allt traderats av klostren.

  Begreppet Paradiset var ett tidigt namn som kom att används om denna litteratur mot bakgrund av att öknen beskrevs som ”munkarnas trädgård”. I prologen till den bok om ökenfäderna som kallas Paradiset, och som innehåller 21 kapitel, kommenteras bakgrunden till att dessa texter en gång nedtecknades:

  De skrev inte för att bli uppskattade utan för att inspirera dem som skulle komma senare till efterföljelse. Framför allt siktade de på att för olika tillfällen lägga fram de heliga fädernas ord och goda gärningar i berättelsens form på ett enkelt och okonstlat sätt. Ty detta hade bara ett enda syfte: att vara till gagn för många.

  Översättningen av tänkespråken i tematisk form är en unik kulturgärning, uppmärksammad bl a av Svenska kulturrådet, som skett av en grupp människor som mötts för månatliga översättningsseminarier i Bjärka-Säby och Linköping under de gånga tio åren. Seminarierna leds av Professor Samuel Rubenson tillsammans med docenterna Britt Dahlman och Per Rönnegård. Översättningen görs från tidiga handskrifter på grekiska.

  Under de första tio årens arbete har tio av kapitlen (kap 1-IX samt kap XV) översatts och publicerats, och under 2020 fortsätter seminarierna som är öppna för alla intresserade. (För information om plats och tid, se Johannesakademins hemsida.)

  Silentium Skrifter, som har förmånen att ge ut böckerna, riktar ett tack till alla som hängivet deltar i översättningsarbetet.