• Paul Claudel: ”Träffades av tron som av en blixt”

   

  Den franske författaren och dramatikern Paul Claudel (1868-1955) är mer aktuell än någonsin. Hans verk Budskapet till Maria, ett drama om människans andliga sökande, om en familjs splittring mellan gott och ont och vägen till försoning, spelas just nu på Dramaten i Stockholm.

  ”Den franska litteraturens patriark”, så beskrevs Paul Claudel av Gunnel Vallquist. Claudel som inte visat något som helst intresse för tillvarons andliga dimension, drabbades när han under julvespern i Notre-Dame ”stående vid andra pelaren i koret, till höger om sakristian, under sången av Magnificat, träffades av tron som av en blixt som nästan bokstavligen klöv hans inre mitt itu”, skriver Vallquist. När han gick ut ur kyrkan efter vespern var han helt övertygad om att han mött den verkligaste av alla verkligheter. Upplevelsen följdes av fyra år fyllda av själskamp och studier, innan han på juldagen i Notre-Dame tog emot nattvarden och därmed bekände sig som praktiserande katolik.

  Paul Claudels djupa fromhet och kristna övertygelse framträder kanske som tydligast i den korsvägsandakt, Korsets väg – ursprungligen utgiven 1911 – som i översättning av Gunnel Vallquist och Olov Hartman har utgetts i nyutgåva av Silentium Skrifter. Här skildras tron som på samma gång mystisk och konkret. Gunnel Vallquist skriver i bokens förord:

  ”Kristi lidande är Guds lidande; att Gud blev människa i Kristus betyder att människan fått del av hans gudomlighet. Människans lidande blir då, om hon vill, ett med Kristi lidande, som är Guds väldiga insats i kampen mot det onda i världen och ett löfte om det godas slutliga seger.”

  Boken Korsets väg (original: Le chemin de la croix) av Paul Claudel lämpar sig alldeles särskilt för läsning under Stilla veckan. Beställ här: http://www.silentiumskrifter.se/produkt/korsets-vag/

   

   

 • Landet där tankarna funnit ro tillfälligt slut

   

  Isak Syrierns bok Landet där tankarna funnit ro, i urval och översättning av Gunnel Vallquist, har varit den mest efterfrågade och sålda boken i Silentium Skrifters historia. Den tredje upplagan är nu slutsåld, men vi kan försäkra alla som väntar: en ny upplaga kommer till sommaren!

   

   

 • Silentium Skrifter i Stockholm tredje söndagen i fastan

   

  Söndagen den 4 mars föreläser Peter Halldorf efter högmässan i Årsta kyrka (Enskede Årsta församling)  kl 12.45 över ämnet Alla himlens fåglar har flytt.

  Böckerna från Silentium Skrifters lilla serie finns tillgängliga i samband med föreläsningen.

   

   

 • Fasterea: 8 betraktelser om trons utblottelse

   

  Årets bok i fasterean från Silentium Skrifter är Mellan skymning och mörker, skriven för läsning under fastan.

  ”Varför hade ingen sagt att man måste förlora den gamla friden för att vinna en ny och verkligare frid?”, frågar Peter Halldorf i en bok som utforskar trons väsen och hemlighet i ljuset av korset och uppståndelsen. I samtliga betraktelser rör sig en och samma fråga: Hur får vi vår kärlek att växa?

  Beställ boken i dag för 80 kr och få den inom två dagar.

 • ”Tänk att sådana här böcker finns!”

   

  Fredrik Lignell, pastor och författare till boken Bottenkänning (Marcus förlag) skriver om Från brustenhet till gemenskap av Jean Vanier i Silentium Skrifters lilla serie:

  ”Oj, oj, oj. Jean Vanier om funktionsnedsättningar, skam, förkastelse och ångest. Men framför allt om Jesu hjärta och blick för det brustna. Tänk att sådana här böcker finns.”

  Bild: Annie Axelsson

 • Första söndagen i fastan: Silentium Skrifter i Malmö

   

  Första söndagen i fastan predikar Peter Halldorf i högmässan i Mariakyrkan i Malmö där församlingen United firar gudstjänst. Celebrant i högmässan är biskop em Carl Axel Aurelius.

  Efter mässan blir det föredrag med utgångspunkt i boken Enhet ger liv i Silentium Skrifters lilla serie. I samband med föredraget finns böcker till försäljning.

   

 • En bok om hur gudstjänst och vardag hänger samman

   

  Få har haft större ekumenisk betydelse för gudstjänstens förnyelse i modern tid än den ryske prästen och teologen Alexander Schmemann. Hans stora teologiska vision var Guds rike. I sin dagbok skriver han:

  Guds rike: även om man bara smakar en liten bit av det så kan man inte undvika att älska det! Och när man väl älskar det kan man inte låta bli att älska hela skapelsen, skapad för att uppenbara och förkunna Riket. Denna kärlek är redan förvandlad och förklarad. Utan Guds rike som begynnelsen och änden är denna värld skrämmande och en ond absurditet.

  Nu har Schmemanns vision klätts i svensk språkdräkt när David Fagerbergs bok Den liturgiska människan kommit på svenska. Boken innehåller de fem föreläsningar Fagerberg höll vid sitt besök i Sverige 2017, bland annat under Alexander Schemann-symposiet i Bjärka Säby. Torsten Kälvemark skriver om boken:

  ”David Fagerbergs och Alexander Schmemanns tankar möter oss i den här boken i Alva Dahls lediga översättning. De är värda att lyssna på för alla som djupare vill förstå hur gudstjänst och vardag hänger samman i våra liv och hur vi i bön, lovsång och brödsbrytelse tillsammans deltar i en kosmisk liturgi över himmelska och jordiska gränser.”

  Den liturgiska människan kan beställas från Silentium Skrifter.

 • Silentium Skrifter i Stockholm inför Stora fastan

   

  Lördag den 10 februari finns Silentium Skrifter i S:t Peters kyrka i Stockholm i samband med Ekumeniska Kommunitetens seminarium med Liselotte J Andersson och Peter Halldorf. Seminariet hämtar sitt tema från senaste utgåvan av tidskriften Pilgrim: ”Nåd och Sanning”.

  Silentium Skrifters böcker finns tillgängliga under seminariet, som inleds kl 14 och avslutas kl 18 med musik av Andreas Runeson och Leif Johansson till Isak Syrierns texter.

  Söndag den 11 februari kl 16 medverkar Peter Halldorf i mässan i Svenska kyrkans församling i Danderyd och föreläser efter liturgin om ”Gudstjänsten som himlen på jorden” .

 • Vi bjuder på en bok de första tio dagarna!

   

  Den 3 februari öppnade Silentium skrifters nya hemsida. De tio första dagarna bjuder vi alla som gör en beställning på en av böckerna i skriftserien Paradiset, den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk: Om fattigdomen och nödvändigheten av att även akta sig för rikedomen (vol VI).

   

 • Ny hemsida för vår tids radikaler

   

  ”Vår tids radikaler”, kallar Martin Lönnebo dem som ”vill dyka djupt”. Silentium skrifter vill ge några bidrag till dylik djupdykning genom små böcker med ett innehåll som tål att läsas igen och igen. Den klassiska typografin och de trådbundna böckerna gör dessa skrifter uppbyggliga även för ögat.

  Välkommen till Silentiums Skrifters nya hemsida, som gör utgivningen åskådlig med utförliga beskrivningar av samtliga böcker. Tack till Rebecka Appelfeldt på Kållandsö som skapat hemsidan!