• Drick djupt av Anden i Holland och Belgien

  Boken Drick djupt av Anden från 2003 släpps i dagarna på holländska i Nederländerna och Belgien.
  I ett symposium i den holländska staden Houten deltog bl a franciskanbrodern Henrik Roelvink, ekumenisk pionjär och en ofta sedd gäst på Bjärka-Säby under 1990-talet.

  Boken som nu även är slutsåld i pocket på Libris förlag kan beställas i inbunden utgåva med skyddsomslag från Silentium Skrifter (90 kr).

 • Silentium skrifter besöker Skövde

   

  Måndagen den 9 april håller Peter Halldorf föredrag utifrån sin senaste bok i S:t Matteus kyrka i Skövde. I samband med föredraget finns även Silentium skrifters utgivning till försäljning.

  Föredraget börjar efter den ekumeniska vespern som firas kl 18.00.

  Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 • Unikt översättningsarbete

   

  Arbetet med att översätta den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk  (Apophtegmata Patrum) fortskrider i de öppna översättningsseminarier som hålls andra lördagen i månaden i Linköping. Nio av tjugoen delar har så här långt översatts och utgetts i Silentiums skriftserie Paradiset.

  Lördagen den 7 april hålls nästa översättningsseminarium, och är öppet för alla som är intresserade av att ta del i processen med att översätta de grekiska texterna från 400-talet. Seminariet hålls i Gamla domprostgården (intill domkyrkan) i Linköping kl 11.30-17.

   

 • Paul Claudel: ”Träffades av tron som av en blixt”

   

  Den franske författaren och dramatikern Paul Claudel (1868-1955) är mer aktuell än någonsin. Hans verk Budskapet till Maria, ett drama om människans andliga sökande, om en familjs splittring mellan gott och ont och vägen till försoning, spelas just nu på Dramaten i Stockholm.

  ”Den franska litteraturens patriark”, så beskrevs Paul Claudel av Gunnel Vallquist. Claudel som inte visat något som helst intresse för tillvarons andliga dimension, drabbades när han under julvespern i Notre-Dame ”stående vid andra pelaren i koret, till höger om sakristian, under sången av Magnificat, träffades av tron som av en blixt som nästan bokstavligen klöv hans inre mitt itu”, skriver Vallquist. När han gick ut ur kyrkan efter vespern var han helt övertygad om att han mött den verkligaste av alla verkligheter. Upplevelsen följdes av fyra år fyllda av själskamp och studier, innan han på juldagen i Notre-Dame tog emot nattvarden och därmed bekände sig som praktiserande katolik.

  Paul Claudels djupa fromhet och kristna övertygelse framträder kanske som tydligast i den korsvägsandakt, Korsets väg – ursprungligen utgiven 1911 – som i översättning av Gunnel Vallquist och Olov Hartman har utgetts i nyutgåva av Silentium Skrifter. Här skildras tron som på samma gång mystisk och konkret. Gunnel Vallquist skriver i bokens förord:

  ”Kristi lidande är Guds lidande; att Gud blev människa i Kristus betyder att människan fått del av hans gudomlighet. Människans lidande blir då, om hon vill, ett med Kristi lidande, som är Guds väldiga insats i kampen mot det onda i världen och ett löfte om det godas slutliga seger.”

  Boken Korsets väg (original: Le chemin de la croix) av Paul Claudel lämpar sig alldeles särskilt för läsning under Stilla veckan. Beställ här: http://www.silentiumskrifter.se/produkt/korsets-vag/

   

   

 • Landet där tankarna funnit ro tillfälligt slut

   

  Isak Syrierns bok Landet där tankarna funnit ro, i urval och översättning av Gunnel Vallquist, har varit den mest efterfrågade och sålda boken i Silentium Skrifters historia. Den tredje upplagan är nu slutsåld, men vi kan försäkra alla som väntar: en ny upplaga kommer till sommaren!

   

   

 • Silentium Skrifter i Stockholm tredje söndagen i fastan

   

  Söndagen den 4 mars föreläser Peter Halldorf efter högmässan i Årsta kyrka (Enskede Årsta församling)  kl 12.45 över ämnet Alla himlens fåglar har flytt.

  Böckerna från Silentium Skrifters lilla serie finns tillgängliga i samband med föreläsningen.

   

   

 • Fasterea: 8 betraktelser om trons utblottelse

   

  Årets bok i fasterean från Silentium Skrifter är Mellan skymning och mörker, skriven för läsning under fastan.

  ”Varför hade ingen sagt att man måste förlora den gamla friden för att vinna en ny och verkligare frid?”, frågar Peter Halldorf i en bok som utforskar trons väsen och hemlighet i ljuset av korset och uppståndelsen. I samtliga betraktelser rör sig en och samma fråga: Hur får vi vår kärlek att växa?

  Beställ boken i dag för 80 kr och få den inom två dagar.

 • ”Tänk att sådana här böcker finns!”

   

  Fredrik Lignell, pastor och författare till boken Bottenkänning (Marcus förlag) skriver om Från brustenhet till gemenskap av Jean Vanier i Silentium Skrifters lilla serie:

  ”Oj, oj, oj. Jean Vanier om funktionsnedsättningar, skam, förkastelse och ångest. Men framför allt om Jesu hjärta och blick för det brustna. Tänk att sådana här böcker finns.”

  Bild: Annie Axelsson

 • Första söndagen i fastan: Silentium Skrifter i Malmö

   

  Första söndagen i fastan predikar Peter Halldorf i högmässan i Mariakyrkan i Malmö där församlingen United firar gudstjänst. Celebrant i högmässan är biskop em Carl Axel Aurelius.

  Efter mässan blir det föredrag med utgångspunkt i boken Enhet ger liv i Silentium Skrifters lilla serie. I samband med föredraget finns böcker till försäljning.

   

 • En bok om hur gudstjänst och vardag hänger samman

   

  Få har haft större ekumenisk betydelse för gudstjänstens förnyelse i modern tid än den ryske prästen och teologen Alexander Schmemann. Hans stora teologiska vision var Guds rike. I sin dagbok skriver han:

  Guds rike: även om man bara smakar en liten bit av det så kan man inte undvika att älska det! Och när man väl älskar det kan man inte låta bli att älska hela skapelsen, skapad för att uppenbara och förkunna Riket. Denna kärlek är redan förvandlad och förklarad. Utan Guds rike som begynnelsen och änden är denna värld skrämmande och en ond absurditet.

  Nu har Schmemanns vision klätts i svensk språkdräkt när David Fagerbergs bok Den liturgiska människan kommit på svenska. Boken innehåller de fem föreläsningar Fagerberg höll vid sitt besök i Sverige 2017, bland annat under Alexander Schemann-symposiet i Bjärka Säby. Torsten Kälvemark skriver om boken:

  ”David Fagerbergs och Alexander Schmemanns tankar möter oss i den här boken i Alva Dahls lediga översättning. De är värda att lyssna på för alla som djupare vill förstå hur gudstjänst och vardag hänger samman i våra liv och hur vi i bön, lovsång och brödsbrytelse tillsammans deltar i en kosmisk liturgi över himmelska och jordiska gränser.”

  Den liturgiska människan kan beställas från Silentium Skrifter.