”Stillhetens ledarskap” ute nu!

I Filokalias skattkammare av andliga texter har munkfadern Nilos av Ankara, verksam under tidigt 400-tal, bidragit med en längre text om det ansvar som följer med rollen som andlig ledare. Han berör bland annat ett fenomen som var utbrett redan i den tidiga kyrkan och som visar sig ha en tidlös aktualitet: många ville uppträda som andliga lärare trots att de saknade både erfarenhet och bildning. Nilos av Ankarna blottlägger roten till denna faiblesse för ledarskap och visar hur stillhet och obemärkthet är en förutsättning för trovärdighet i offentliga ledaruppdrag.

 

Under titeln Stillhetens ledarskap läser och kommenterar Peter Halldorf det kapitel av Nilos av Ankara som i den engelska utgåvan av Filokalia har rubriken Ascetic discourse, där han uppehåller sig vid vad som krävs för att bistå andra på vägen till mognad.

Beställ boken här: https://www.silentiumskrifter.se/product/stillhetens-ledarskap-peter-halldorf-laser-nilos-av-ankara/

 

Därför sörjer jorden i pocket

Silentium skrifter släpper inom kort en ny upplaga av Peter Halldorfs bok Därför sörjer jorden.

När boken nu utges i pocket, två år efter att den först publicerades, har den inledande delen uppdaterats med uppgifter från färska forskningsrapporter och från händelser de senaste åren som relaterar till klimatförändringarna.

Pocketutgåvan släpps i mitten av april.

Silentium utger ny bok av Peter Halldorf: Den åttonde dagen!

 

Den åttonde dagen är titeln på Peter Halldors nya bok, som utvecklar några av linjerna från hans förra bok, Därför sörjer jorden.

Ett besök i Florens och det berömda baptisteriet, San Giovanni, bildar utgångspunkt för en serie betraktelser om tidens och eukaristins mysterium. Om hur gudstjänsten, firad på veckans första och åttonde dag, föder en vision av Gud, människan och skapelsen som gör det möjligt att tala om oss själva och världen i sakramentala termer. Peter Halldorf skriver:

I eukaristin övar vi oss att vara skapelsens präster … Vi tillvänjer oss ett förhållningssätt till skapelsen som inte är etiskt, men präglat av ett nytt etos.

Vandring mot ljuset: daglig läsning under advent och jul

 

Peter Halldorfs bok Spåren till det fördolda, med betraktelser för fastetiden inför påsk, följs nu upp av en liknande bok för advent och jul.

Vandring mot ljuset vill vara en följeslagare under såväl adventstidens förberedelse som under jultidens firande. I advent är profeterna viktiga vägvisare, medan julen låter oss häpna över det oerhörda som hänt i vår värld genom barnet som föddes i Betlehem. Boken innehåller dagliga texter och böner för adventstidens fyra veckor och julens tretton dagar. Den röda tråden är hur Kristusmysteriet hör samma med vår egen gåta. Gud blev människa för att människan skulle bli den hon är.

Boken är ut utgiven av Argument förlag men kan också beställas på vår hemsida: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/peter-halldorf-vandring-mot-ljuset-betraktelser-for-advents-och-jultiden/

Förbeställ Erik Vardens nya bok!

Förbeställ Erik Vardens nya bok!

 

Trappistmunken Erik Vardens bok Allt som är värt att minnas, en inbjudan till en djupgående reflektion över vad det är att vara människa, har sedan den först publicerades i England hösten 2018 utkommit på en rad europeiska språk. Silentium skrifter har nu glädjen att utge boken i svensk översättning av Alva Dahl och med grafisk form av Tomas Einarsson.

Försäkra dig om ett exemplar genom att förbeställa boken redan nu, och vi skickar boken omgående när den kommer från tryckeriet vecka 28.

Ur internationell press:

En bok som på ett intelligent sätt förnyar den andliga litteraturens språk och själva genre.
La Croix

Väcker djupa och oväntade insikter … Som minnet av en meningsfull konversation långt efter att du glömt vad som blev sagt. Den är oförglömlig.
Catholic World Report

En utomordentligt betydelsefull bok, som med profetisk klarhet ser söndringen, bräckligheten och storheten i det mänskliga.
Times Literary Supplement

Djupt personlig men aldrig självupptagen, på samma gång fängslande och utmanande, upplyftande och övertygande. Rikedomen i denna enastående bok är omöjlig att uttrycka med några få ord. Ingen läsare kommer att förbli oförändrad.
The Tablet