Därför sörjer jorden i pocket

Silentium skrifter släpper inom kort en ny upplaga av Peter Halldorfs bok Därför sörjer jorden.

När boken nu utges i pocket, två år efter att den först publicerades, har den inledande delen uppdaterats med uppgifter från färska forskningsrapporter och från händelser de senaste åren som relaterar till klimatförändringarna.

Pocketutgåvan släpps i mitten av april.

Silentium utger ny bok av Peter Halldorf: Den åttonde dagen!

 

Den åttonde dagen är titeln på Peter Halldors nya bok, som utvecklar några av linjerna från hans förra bok, Därför sörjer jorden.

Ett besök i Florens och det berömda baptisteriet, San Giovanni, bildar utgångspunkt för en serie betraktelser om tidens och eukaristins mysterium. Om hur gudstjänsten, firad på veckans första och åttonde dag, föder en vision av Gud, människan och skapelsen som gör det möjligt att tala om oss själva och världen i sakramentala termer. Peter Halldorf skriver:

I eukaristin övar vi oss att vara skapelsens präster … Vi tillvänjer oss ett förhållningssätt till skapelsen som inte är etiskt, men präglat av ett nytt etos.

Vandring mot ljuset: daglig läsning under advent och jul

 

Peter Halldorfs bok Spåren till det fördolda, med betraktelser för fastetiden inför påsk, följs nu upp av en liknande bok för advent och jul.

Vandring mot ljuset vill vara en följeslagare under såväl adventstidens förberedelse som under jultidens firande. I advent är profeterna viktiga vägvisare, medan julen låter oss häpna över det oerhörda som hänt i vår värld genom barnet som föddes i Betlehem. Boken innehåller dagliga texter och böner för adventstidens fyra veckor och julens tretton dagar. Den röda tråden är hur Kristusmysteriet hör samma med vår egen gåta. Gud blev människa för att människan skulle bli den hon är.

Boken är ut utgiven av Argument förlag men kan också beställas på vår hemsida: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/peter-halldorf-vandring-mot-ljuset-betraktelser-for-advents-och-jultiden/

Förbeställ Erik Vardens nya bok!

Förbeställ Erik Vardens nya bok!

 

Trappistmunken Erik Vardens bok Allt som är värt att minnas, en inbjudan till en djupgående reflektion över vad det är att vara människa, har sedan den först publicerades i England hösten 2018 utkommit på en rad europeiska språk. Silentium skrifter har nu glädjen att utge boken i svensk översättning av Alva Dahl och med grafisk form av Tomas Einarsson.

Försäkra dig om ett exemplar genom att förbeställa boken redan nu, och vi skickar boken omgående när den kommer från tryckeriet vecka 28.

Ur internationell press:

En bok som på ett intelligent sätt förnyar den andliga litteraturens språk och själva genre.
La Croix

Väcker djupa och oväntade insikter … Som minnet av en meningsfull konversation långt efter att du glömt vad som blev sagt. Den är oförglömlig.
Catholic World Report

En utomordentligt betydelsefull bok, som med profetisk klarhet ser söndringen, bräckligheten och storheten i det mänskliga.
Times Literary Supplement

Djupt personlig men aldrig självupptagen, på samma gång fängslande och utmanande, upplyftande och övertygande. Rikedomen i denna enastående bok är omöjlig att uttrycka med några få ord. Ingen läsare kommer att förbli oförändrad.
The Tablet

Ylva Eggehorn om Silver och eld: ”Poesi som utforskar, älskar och ber”

Ylva Eggehorn om Silver och eld: ”Poesi som utforskar, älskar och ber”

 

Silentium utger nu Marie Tonkins andra diktsamling, Silver och eld, i en vackert trådhäftad bok.

Ylva Eggehorn skriver om boken:

”Något har hänt med litteraturen i Sverige och det har gått fort. Ändå tyst och omärkligt som när grundvatten drar sig undan. Det skrivs fortfarande skönlitteratur, både lyrik och prosa – men ofta så långt under offentlighetens arenor att det knappast märks. Och jag hade nästan börjat vänja mig vid det. Marie Tonkin skriver som om inget av allt det där har hänt. … Hon tar med – som jag läser henne – diktare från vår moderna litterära guldålder, Gullberg, Vennberg, Aspenström, Kjell Espmark, förutom ökenmödrarna och många andra, i sin karavan, utan att förråda sig själv och sitt vackra allvar. Som i ett ressällskap av samtalspartners. Hon skriver poesi som utforskar, älskar och ber.”

Silver och eld finns nu att beställa på vår hemsida.