Ylva Eggehorn om Silver och eld: ”Poesi som utforskar, älskar och ber”

Ylva Eggehorn om Silver och eld: ”Poesi som utforskar, älskar och ber”

 

Silentium utger nu Marie Tonkins andra diktsamling, Silver och eld, i en vackert trådhäftad bok.

Ylva Eggehorn skriver om boken:

”Något har hänt med litteraturen i Sverige och det har gått fort. Ändå tyst och omärkligt som när grundvatten drar sig undan. Det skrivs fortfarande skönlitteratur, både lyrik och prosa – men ofta så långt under offentlighetens arenor att det knappast märks. Och jag hade nästan börjat vänja mig vid det. Marie Tonkin skriver som om inget av allt det där har hänt. … Hon tar med – som jag läser henne – diktare från vår moderna litterära guldålder, Gullberg, Vennberg, Aspenström, Kjell Espmark, förutom ökenmödrarna och många andra, i sin karavan, utan att förråda sig själv och sitt vackra allvar. Som i ett ressällskap av samtalspartners. Hon skriver poesi som utforskar, älskar och ber.”

Silver och eld finns nu att beställa på vår hemsida.

 

De nya böckerna har kommit!

 

Med stor såväl akademisk som andlig klarsyn leder oss Rowan Williams varsamt mot ett allt djupare möte med evangeliernas Kristus.

Så skriver Jean Vanier om Rowan Williams bok, Ett heligt liv, som i går kom från tryckeriet. Det är den trettonde boken i Silentiums Lilla serie.

Samtidigt anlände nyutgåvan av Gunnel Vallquists Till dess dagen gryrmed ett nyskrivet förord av syster Katarina OSB, priorinna på Heliga Hjärtas kloster.

Bägge böckerna kan nu beställas från Silentium skrifter.

 

En bok om hur gudstjänst och vardag hänger samman

 

Få har haft större ekumenisk betydelse för gudstjänstens förnyelse i modern tid än den ryske prästen och teologen Alexander Schmemann. Hans stora teologiska vision var Guds rike. I sin dagbok skriver han:

Guds rike: även om man bara smakar en liten bit av det så kan man inte undvika att älska det! Och när man väl älskar det kan man inte låta bli att älska hela skapelsen, skapad för att uppenbara och förkunna Riket. Denna kärlek är redan förvandlad och förklarad. Utan Guds rike som begynnelsen och änden är denna värld skrämmande och en ond absurditet.

Nu har Schmemanns vision klätts i svensk språkdräkt när David Fagerbergs bok Den liturgiska människan kommit på svenska. Boken innehåller de fem föreläsningar Fagerberg höll vid sitt besök i Sverige 2017, bland annat under Alexander Schemann-symposiet i Bjärka Säby. Torsten Kälvemark skriver om boken:

”David Fagerbergs och Alexander Schmemanns tankar möter oss i den här boken i Alva Dahls lediga översättning. De är värda att lyssna på för alla som djupare vill förstå hur gudstjänst och vardag hänger samman i våra liv och hur vi i bön, lovsång och brödsbrytelse tillsammans deltar i en kosmisk liturgi över himmelska och jordiska gränser.”

Den liturgiska människan kan beställas från Silentium Skrifter.