Stadga åt ett rastlöst sinne – Ny utgåva av Paradiset!

En abba sade: ”Läsning, vaka och bön ger stadga åt ett rastlöst sinne. Hunger, arbete och ensamhet släcker ett brinnande begär. Psaltarläsning, tålamod och barmhärtighet stoppar vreden. Det förutsätter att de tillämpas vid lämplig tid och i lämpligt mått, ty det som görs utan måtta och vid fel tidpunkt blir kortvarigt och gör mer skada än nytta.” 

Så lyder ett av de 194 tänkespråken om urskillningsförmågan i volym X i serien Paradiset, som just utkommit på Silentium Skrifter. Med sina 160 sidor är det den mest omfattande i den tematiska samlingen av Apophteghmata Patrum, ökenfädernas tänkespråk. Frågan om urskillning stod i centrum i den tidiga monastiska traditionen, många tänkespråk och berättelser kretsar därför kring denna fråga.

Översättningen från grekiska har gjorts av en av seriens redaktörer, teol dr Per Rönnegård, som disputerat på en avhandling om ökenfädernas bibelbruk. I ett fylligt förord till nya volymen orienterar han läsaren i synen på andlig urskillning bland de tidiga munkarna.

Beställ boken: https://www.silentiumskrifter.se/product/paradiset-x-om-urskillningsformagan/

 

Därför sörjer jorden: Fjärde tryckningen

Klimatmötet i Sharm el-Sheikh har på nytt påmint världen om allvaret av den globala uppvärmningens långsamma våld mot jordens livsuppehållande system. Frustrationen har varit stor under mötet bland forskare som efterlyser mer drastiska åtgärder för att komma till rätta med klimatkrisen.

Därför sörjer jorden – en bok om klimatkrisen och Kristushoppet – ställer Peter Halldorf frågan om kyrkans bidrag i vad som beskrivs som ett ”planetärt akutläge”. På vilka grunder finns det skäl att vara hoppfull om jordens framtid?

Därför sörjer jorden läses av allt fler och har nu tryckts för fjärde gången. Beställ boken i pocket här: https://www.silentiumskrifter.se/product/darfor-sorjer-jorden-uppdaterad-pocketutgava/

 

Sista chansen att se Gaia-installationen!

Sista chansen att se Gaia-installationen!

I samband med att ökenmässan firas i Fässbergs kyrka tisdagen den 8 november kl 18.30 ges det sista tillfället att se den världsunika Gaia-installationen av konstnären Luke Jerram. Konstverket Gaia, som visats över hela världen, är sju meter i diameter och gjort av bilder från Nasa som astronauterna tagit av jorden. Det är upplyst inifrån och snurrar så att besökaren kan se hela jorden.

Konstverket har under 21 dagar, från den 18 oktober till den 8 november, varit på plats i Fässbergs kyrka i Mölndal. Det är den enda plats i Sverige där det visas. Kl 17.30 på tisdag håller Peter Halldorf ett miniföredrag invid Gaia på temat ”Jorden är Herrens och allt den rymmer.”

 

Lyssna till Peter Halldorf under vecka 43

Söndag 23 oktober
8.30 Morgonbibelstudium i Centrumkyrkan Sundbyberg: ”När profet står mot profet”
11.00 Predikan i Centrumkyrkan Sundbyberg
17.00 Föredrag i Torskälla kyrka: ”Därför sörjer jorden”

Måndag 24 oktober
18.30 Öppen föreläsning i serien Kristen tro genom 21 sekler i Baptistkyrkan Linköping: ”Den unga kristenhetens brottning med inkarnationens mysterium”

Tisdag 25 oktober
18.00 Föredrag i Kyrkans hus Öregrund: ”Därför sörjer jorden”

Onsdag 26 oktober
kl 18.00 Kvällsmässa & efterföljande samtal tillsammans med biskop Biörn Fjärstedt på Antoniosgården Kållandsö

Kristen tro genom 21 sekler

Johannesakademins & tidskriften Pilgrims föreläsningsserie Kristen tro genom 21 sekler har nu inletts. Kursen är öppen för alla intresserade med möjlighet att kostnadsfritt och utan anmälan ansluta till enstaka föreläsningar. För den som vill anmäla sitt deltagande för att få del av förberedande via mail inför varje föreläsning är kostanden 300 kr. Anmälan görs till: info@tidkkriftenpilgrim.se

Länken nedan ger tillgång till ett fullständigt schema över hela föreläsningsserien:

Kristen tro genom 21 sekler_Program