Ny Bok! Custodians of Wonder – Daily Pope Francis

När Silentium Skrifter för första gången utger en engelsk utgåva, är det en bok med korta texter för daglig läsning av påve Franciskus. Texterna som i huvudsak är hämtade från predikningar och föreläsningar av påve Franciskus under perioden 2013–2023, är sammanställda av bokens redaktör, Joseph Halldorf. Förordet är skrivet av biskop Erik Varden.

Beställ boken här: https://www.silentiumskrifter.se/product/custodians-of-wonder-daily-pope-francis/

 

 

Bibelpriset till Marie Tonkin!

I dag offentliggjordes att poeten Marie Tonkin tilldelas Bibelpriset 2023.

”Med sparsmakad precision och tidlös aktualitet mejslar Marie Tonkin fram en biblisk ton i en diktkonst som berör på djupet”, lyder motiveringen till det pris som utdelas av Svenska Bibelsällskapet i samarbete med Sigtunastiftelsen.

Marie Tonkin är bland annat poesiredaktör på tidskriften Pilgrim och har på Silentium skrifter utgivet diktsamlingen Silver och eld: https://www.silentiumskrifter.se/product/silver-och-eld/

Vi gratulerar Marie Tonkin till en välförtjänt utmärkelse!

 

Ny bok om ökenmunkarnas förnöjsamhet

De kvinnor och män som under senantiken drog ut i öknen och grundade de första klostren tilldrar sig ett allt större intresse i vår tid. I en värld av klimatkris och hotande ekologisk kollaps framstår de som vägvisare till ett liv präglat av enkelhet och förnöjsamhet. Deras målmedvetna kostvanor och levnadsform var mer än en protesthandling mot överflöd och excesser. Det var kärleken till skapelsen och insikten om att allt levande är sammanflätat som drev dem att gå med varsamma fötter på jorden.

I de tänkespråk och historier från senantiken som berättar om deras liv, söker Tomas Einarsson i Dagligbrödet svar på hur de kan inspirera till ett hållbart liv i dag.

Boken är den första i sitt slag på svenska som utforskar detta ämne.

Bjärka-Säby 8/10 kl 14: Joel Appelfeldt föreläser om dopet som hantverk

Stiftelsen för förkovran i Bibelns böcker till pastor Samuel Halldorfs minne på Bjärka-Säby har beslutat att tilldela Joel Appelfeldt sitt tionde stipendium sedan stiftelsen grundades 2009. Stipendiet är på 15 000 kr.

Stiftelsen skriver i sin motivering till valet av 2023 års stipendiat:

Det sätt på vilket Joel Appelfeldt riktat fokus på dopet som praktik kan fördjupa tron på Guds unika och omedelbara handlande i dopakten, samtidigt som det uppfordrar präster och pastorer att med omsorg och eftertanke förbereda och genomföra varje dop. Hans studier kastar därmed ett betydande ljus över den vardagliga men heliga handling som dagligen utspelar sig i kyrkor och kapell i Sverige.

Stipendiet utdelas vid en högtid på Nya Slottet Bjärka-Säby söndagen den 8 oktober kl 14, då Joel Appelfeldt föreläser över ämnet: Dopet som hantverk: liturgisk kreativitet i spänningen mellan trohet mot det givna och lyhördhet för det unika.

Läs intervjun med Joel Appelfeldt i Dagen:

https://www.dagen.se/kultur/2023/09/21/dopforskaren-barnvalsignelse-skulle-kunna-bli-ett-alternativ-till-dop-i-svenska-kyrkan/