Kristen tro genom 21 sekler

Johannesakademins & tidskriften Pilgrims föreläsningsserie Kristen tro genom 21 sekler har nu inletts. Kursen är öppen för alla intresserade med möjlighet att kostnadsfritt och utan anmälan ansluta till enstaka föreläsningar. För den som vill anmäla sitt deltagande för att få del av förberedande via mail inför varje föreläsning är kostanden 300 kr. Anmälan görs till: info@tidkkriftenpilgrim.se

Länken nedan ger tillgång till ett fullständigt schema över hela föreläsningsserien:

Kristen tro genom 21 sekler_Program

”Gud kan bara älska” – Retreater i Taizéton

Peter Halldorf och Ulla Käll leder tre retreater i Taizéanda på temat Gud kan bara älska.

Retreaterna hålls i tre olika retreatmiljöer:

  • Nya Slottet Bjärka.Säby 15–18 december 2022. Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se
  • Lia Gård 26–29 januari 2023. Anmälan: retreat@liagard.no
  • S:t Davidsgården 9-12 mars 2023. Anmälan: info@berget.se

 

21 kyrkofäder i nyutgåva!

Peter Halldorfs bok 21 kyrkofäder har nu kommit i en ny pocketutgåva med ett nyskrivet förord. Boken som utkom första gången år 2000 ger en introduktion till historien om hur kristendomens formades.