Vandra genom passionstiden med Varden och Claudel!

Silentium skrifter erbjuder två böcker för läsning under passionstiden.

  • Vaka med mig – påskens provokation av trappistmunken och biskopen av Trondheim, Erik Varden. I boken har han samlat en serie betraktelser med början på Jungfru Marie Bebådelsedag och därefter från Palmsöndagen till Annandag påsk. Betraktelserna utgår från de dagliga bibelläsningarna i den katolska mässan. Här får läsaren dag för dag under Stilla veckan följa skeendet fram till påsk utifrån bibeltexterna. ”Påsken låter oss ana en mening, förklarande men osentimental, i mötet med våra egna och världens tårar”. skriver Erik Varden i förordet. Boken är översatt av Alva Dahl och illustrerad med träsnitt av abbedissan Dame Werburg Welch i Stanbrook.

 

  • Korsets väg av den franske 1900-talsförfattaren Paul Claudel. Boken innehåller betraktelser utifrån de fjorton ”stationer” som traditionellt finns markerade på Via Dolorosa i Jerusalem. Korsvägsandakten är en gudstjänstform särskilt för fastan och passionstiden, som i dag återupptäcks av allt fler. Det givna underlaget är evangeliernas passionsskildringar, utbyggt med fornkyrkliga traditioner som den om Veronica med svetteduken. Korsvägsandakten kan utföras i grupp, men också enskilt. Gunnel Vallquist skriver i bokens förord: ”Inkarnationen, Guds människoblivande, betonar Claudel så att den blir en påtaglig och anstötlig realitet: Gud har ett rep om halsen, Gud ligger på marken. Gud tvingas in under våra mått, människorna bär hand på honom.” Korsets väg är översatt av Gunnel Vallquist och Olov Hartman.

Fastlagssöndagen: Peter Halldorf predikar i högmässan i Hammarbykyrkan i Stockholm

På fastlagssöndagen börjar nedräkningen inför den Stora fastan. Peter Halldorf gästar då Hammarbykyrkan i Stockholm och predikar i högmässan kl 11 över dagens tema, Kärlekens väg. Vid det efterföljande kyrkkaffet håller han ett föredrag utifrån boken Den svåra kärleken, utgiven på bokförlaget Silentium skrifter.

Alla hälsas hjärtligt välkomna att fira gudstjänst på den första av fastlagens tre dagar!

Stadga åt ett rastlöst sinne – Ny utgåva av Paradiset!

En abba sade: ”Läsning, vaka och bön ger stadga åt ett rastlöst sinne. Hunger, arbete och ensamhet släcker ett brinnande begär. Psaltarläsning, tålamod och barmhärtighet stoppar vreden. Det förutsätter att de tillämpas vid lämplig tid och i lämpligt mått, ty det som görs utan måtta och vid fel tidpunkt blir kortvarigt och gör mer skada än nytta.” 

Så lyder ett av de 194 tänkespråken om urskillningsförmågan i volym X i serien Paradiset, som just utkommit på Silentium Skrifter. Med sina 160 sidor är det den mest omfattande i den tematiska samlingen av Apophteghmata Patrum, ökenfädernas tänkespråk. Frågan om urskillning stod i centrum i den tidiga monastiska traditionen, många tänkespråk och berättelser kretsar därför kring denna fråga.

Översättningen från grekiska har gjorts av en av seriens redaktörer, teol dr Per Rönnegård, som disputerat på en avhandling om ökenfädernas bibelbruk. I ett fylligt förord till nya volymen orienterar han läsaren i synen på andlig urskillning bland de tidiga munkarna.

Beställ boken: https://www.silentiumskrifter.se/product/paradiset-x-om-urskillningsformagan/