Silentium utger ny bok av Peter Halldorf: Den åttonde dagen!

2020-11-23

 

Den åttonde dagen är titeln på Peter Halldors nya bok, som utvecklar några av linjerna från hans förra bok, Därför sörjer jorden.

Ett besök i Florens och det berömda baptisteriet, San Giovanni, bildar utgångspunkt för en serie betraktelser om tidens och eukaristins mysterium. Om hur gudstjänsten, firad på veckans första och åttonde dag, föder en vision av Gud, människan och skapelsen som gör det möjligt att tala om oss själva och världen i sakramentala termer. Peter Halldorf skriver:

I eukaristin övar vi oss att vara skapelsens präster … Vi tillvänjer oss ett förhållningssätt till skapelsen som inte är etiskt, men präglat av ett nytt etos.