”Att skaffa sig goda andliga böcker är nödvändigt för dem som har råd. Bara genom att se böckerna får vi mindre lust att synda, och de uppmanar oss att istället växa till i rättfärdighet.”
– Ökeneremiten abba Epifanios på 300-talet

Goda böcker har inte bara ett innehåll som lyfter själen och stimulerar tanken. De bör vara vackra. Med ett papper som är skönt för ögat såväl som handen, en väl avvägd och omsorgsfullt typograferad satsyta, generösa marginaler och en inbindning som möjliggör omläsning utan att sidorna faller ur. Är bokens sidor dessutom osprättade stimuleras en dröjande och uppmärksam läsning.

Silentium Skrifter är ett litet bokförlag som vill värna det inre livet genom en utgivning där bokens gestaltning harmonierar med dess ärende. I synnerhet böckerna i vår Lilla serie är noga utvalda bland författare som lämnat bestående avtryck i kyrkans stora tradition. Bokförlaget önskar därmed bidra till en ekumenisk spiritualitet som uppmuntrar eftertanke, fördjupning och meningsfulla samtal.

Silentium Skrifter har nära band till tidskriften Pilgrim, Johannesakademin och Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Böckerna finns i huvudsak till försäljning på vår hemsida samt på Nya Slottet Bjärka-Säby och Antoniosgården på Kållandsö, och därutöver endast hos ett begränsat antal  bokhandlare.

Vår berättelse

Silentium Skrifter är ett litet bokförlag vars upprinnelse kan spåras till Makariosklostret i den egyptiska öknen mellan Kairo och Alexandria. Under en vistelse i klostret 1999 föddes idén i samtal mellan patristikprofessorn Samuel Rubenson, författaren Peter Halldorf och typografen Tomas Einarsson att utge litteratur född ur öknens spiritualitet där innehåll och form utgör en enhet och helhet.

Genomgående för Silentium Skrifters utgivning är trådbundna böcker med papper av god kvalitet. Böckerna i Lilla serien är dessutom tryckta med osprättade sidor. Trådbindningen garanterar böckernas slitstyrka; sidorna kommer inte att falla ur efter ett antal år och läsningar, så som fallet är med limmade böcker. De osprättade sidorna har därtill en symbolisk innebörd: god litteratur bjuder ett visst motstånd och läses med fördel långsamt, men ger desto större belöning åt läsaren.

Den första bok som utgavs av Silentium Skrifter är författad av Matta al-Miskîn, Makariosklostrets andlige ledare från 1970 fram till sin död 2006, och en förgrundsgestalt i den koptiska kyrkans förnyelse i modern tid. Enhet ger liv är en liten bok med stort innehåll. Här finns summan av fader Mattas andliga vision, hans enträgna strävan efter kyrkans och mänsklighetens enhet. Boken utkom i en första upplaga år 2000, och trycktes i en andra upplaga efter fader Mattas död med ett efterord av biskop Michail i den koptiska kyrkan.

Silentium Skrifter har sedan Enhet ger liv publicerades regelbundet gett ut böcker i Lilla serien. År 2009 inleddes utgivningen av serien Paradiset (Silentium Apophthegmata). I ett unikt projekt inom Johannesakademin, en studiemiljö knuten till Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, översätts för första gången till svenska den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk. Samlingen omfattar 21 delar och översätts från klassisk grekiska i månatliga översättningsseminarier. De utges med den grekiska originaltexten parallellt med den svenska översättningen. Del I till IX, samt delarna XV-XVII, har hittills översatts och utgivits. Utgivningen har uppmärksammats av Statens Kulturråd.

Bland Silentium Skrifters övriga utgivning finns ett begränsat antal böcker med teologisk och liturgisk profil. Sedan 2018 har förlaget bland annat utgett böcker av Peter Halldorf och Erik Varden, samt en diktsamling av poeten Marie Tonkin.

Grafisk formgivare för samtliga böcker utgivna av Silentium Skrifter är Tomas Einarsson. Tryck & trådbindning av böckerna sker på Exakta i Malmö.