Bjärka-Säby 8/10 kl 14: Joel Appelfeldt föreläser om dopet som hantverk

Stiftelsen för förkovran i Bibelns böcker till pastor Samuel Halldorfs minne på Bjärka-Säby har beslutat att tilldela Joel Appelfeldt sitt tionde stipendium sedan stiftelsen grundades 2009. Stipendiet är på 15 000 kr. Stiftelsen skriver i sin motivering till valet av 2023 års stipendiat: Det sätt på vilket Joel Appelfeldt riktat fokus på dopet som praktik kan fördjupa tron på Guds unika och...

läs mer
Föreläsningsserie om kyrkohistoria i Göteborg i höst

Källor – den kristna spiritualiteten genom tiderna är temat på en föreläsningsserie i kyrkohistoria som Peter Halldorf håller under ett antal måndagar i Göteborg i höst. Föreläsningarna hålls i Betlehemskyrkan i Göteborg med början måndag den 2 oktober. Se länken för program & anmälan: Källor-program

läs mer
”Stillhetens ledarskap” ute nu!

I Filokalias skattkammare av andliga texter har munkfadern Nilos av Ankara, verksam under tidigt 400-tal, bidragit med en längre text om det ansvar som följer med rollen som andlig ledare. Han berör bland annat ett fenomen som var utbrett redan i den tidiga kyrkan och som visar sig ha en tidlös aktualitet: många ville uppträda som andliga lärare trots att de saknade både erfarenhet och bildning....

läs mer
Vandra genom passionstiden med Varden och Claudel!

Silentium skrifter erbjuder två böcker för läsning under passionstiden. Vaka med mig – påskens provokation av trappistmunken och biskopen av Trondheim, Erik Varden. I boken har han samlat en serie betraktelser med början på Jungfru Marie Bebådelsedag och därefter från Palmsöndagen till Annandag påsk. Betraktelserna utgår från de dagliga bibelläsningarna i den katolska mässan. Här får läsaren dag...

läs mer
Fastlagssöndagen: Peter Halldorf predikar i högmässan i Hammarbykyrkan i Stockholm

På fastlagssöndagen börjar nedräkningen inför den Stora fastan. Peter Halldorf gästar då Hammarbykyrkan i Stockholm och predikar i högmässan kl 11 över dagens tema, Kärlekens väg. Vid det efterföljande kyrkkaffet håller han ett föredrag utifrån boken Den svåra kärleken, utgiven på bokförlaget Silentium skrifter. Alla hälsas hjärtligt välkomna att fira gudstjänst på den första av fastlagens tre...

läs mer
Peter Halldorf föreläser i Stockholm 24 januari

Tisdagen den 24 januari håller Peter Halldorf två föreläsningar i Stockholm: Kl 13.00 Immanuelskyrkan. Ämne: Därför sörjer jorden. Kl 19.00 S:t Tomas kyrka i Vällingby.. Ämne: Den svåra kärleken. (Stilla mässa firas kl 18.30) Alla hälsas hjärtligt välkomna!

läs mer
Stadga åt ett rastlöst sinne – Ny utgåva av Paradiset!

En abba sade: ”Läsning, vaka och bön ger stadga åt ett rastlöst sinne. Hunger, arbete och ensamhet släcker ett brinnande begär. Psaltarläsning, tålamod och barmhärtighet stoppar vreden. Det förutsätter att de tillämpas vid lämplig tid och i lämpligt mått, ty det som görs utan måtta och vid fel tidpunkt blir kortvarigt och gör mer skada än nytta.”  Så lyder ett av de 194 tänkespråken om...

läs mer

Arkiv