Peter Halldorf föreläser om östkyrkans spiritualitet i Uppsala & Stockholm 4–5 december

Måndag 4/12 kl 18.15 i Katedralcaféet vid domkyrkan i Uppsala föreläser Peter Halldorf om särdrag i ortodox spiritualitet. Han utgår från sina böcker om Den helige Andes kyrka och Stillhetens ledarskap. Kl 17.30 firas vesper i Sturekoret i domkyrkan Tisdag 5/12 kl 19 föreläser Peter Halldorf i Andreaskyrkan på söder I Stockholm om den filokaliska spiritualitet som utgår från Berget...

läs mer
Ny Bok! Custodians of Wonder – Daily Pope Francis

När Silentium Skrifter för första gången utger en engelsk utgåva, är det en bok med korta texter för daglig läsning av påve Franciskus. Texterna som i huvudsak är hämtade från predikningar och föreläsningar av påve Franciskus under perioden 2013–2023, är sammanställda av bokens redaktör, Joseph Halldorf. Förordet är skrivet av biskop Erik Varden. Beställ boken här:...

läs mer
”Han gjorde mig till en vass pil som han förvarade i sitt koger”

Hur inblandad är Gud i världens öden? Vilken relevans har Gamla testamentet för oss i dag? Och var finns de profetiska rösterna just nu? Torsdag den 23 november kl 18.30 föreläser Peter Halldorf i Amhults kyrka i Göteborg (Torslanda), om Gamla testamentets profeter. Alla hälsas hjärtligt välkomna!

läs mer
Bibelpriset till Marie Tonkin!

I dag offentliggjordes att poeten Marie Tonkin tilldelas Bibelpriset 2023. "Med sparsmakad precision och tidlös aktualitet mejslar Marie Tonkin fram en biblisk ton i en diktkonst som berör på djupet", lyder motiveringen till det pris som utdelas av Svenska Bibelsällskapet i samarbete med Sigtunastiftelsen. Marie Tonkin är bland annat poesiredaktör på tidskriften Pilgrim och har på Silentium...

läs mer
Ny bok om ökenmunkarnas förnöjsamhet

De kvinnor och män som under senantiken drog ut i öknen och grundade de första klostren tilldrar sig ett allt större intresse i vår tid. I en värld av klimatkris och hotande ekologisk kollaps framstår de som vägvisare till ett liv präglat av enkelhet och förnöjsamhet. Deras målmedvetna kostvanor och levnadsform var mer än en protesthandling mot överflöd och excesser. Det var kärleken till...

läs mer
Bjärka-Säby 8/10 kl 14: Joel Appelfeldt föreläser om dopet som hantverk

Stiftelsen för förkovran i Bibelns böcker till pastor Samuel Halldorfs minne på Bjärka-Säby har beslutat att tilldela Joel Appelfeldt sitt tionde stipendium sedan stiftelsen grundades 2009. Stipendiet är på 15 000 kr. Stiftelsen skriver i sin motivering till valet av 2023 års stipendiat: Det sätt på vilket Joel Appelfeldt riktat fokus på dopet som praktik kan fördjupa tron på Guds unika och...

läs mer
Föreläsningsserie om kyrkohistoria i Göteborg i höst

Källor – den kristna spiritualiteten genom tiderna är temat på en föreläsningsserie i kyrkohistoria som Peter Halldorf håller under ett antal måndagar i Göteborg i höst. Föreläsningarna hålls i Betlehemskyrkan i Göteborg med början måndag den 2 oktober. Se länken för program & anmälan: Källor-program

läs mer
”Stillhetens ledarskap” ute nu!

I Filokalias skattkammare av andliga texter har munkfadern Nilos av Ankara, verksam under tidigt 400-tal, bidragit med en längre text om det ansvar som följer med rollen som andlig ledare. Han berör bland annat ett fenomen som var utbrett redan i den tidiga kyrkan och som visar sig ha en tidlös aktualitet: många ville uppträda som andliga lärare trots att de saknade både erfarenhet och bildning....

läs mer

Arkiv