Biblos Psalmon/I dag är frälsningens dag

60,00 kr

Biörn Fjärstedt och Peter Halldorf

Artikelnr: so-fjahal-ps Kategori: Etikett:

Beskrivning

Boken innehåller två texter som ursprungligen utgjorde föredrag för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby: om Psaltaren och om den eukaristiska gudstjänsten.

”Kyrkans andliga örtagård” kallar biskop Biörn Fjärstedt Psaltaren, och visar varför psalmerna spelat en så väsentlig roll i kyrkans gemensamma bön ända sedan den tidigaste kristna perioden. Här får både den som är på väg att upptäcka tidegärden, och den som har brukat denna böneform i många år, vägledning till hur psalmerna kan tolkas och bedjas. Författaren låter oss ana hur vi i Psaltaren kan höra Sonens röst i samtal med Fadern.

I bokens andra del skriver Peter Halldorf om gudstjänsten som levande minne. Vad innebär det när de tidiga kristna talar om att de i sin gudstjänst ”firar mysterierna”? I firandet av eukaristin upprepas orden ”Gör detta till min åminnelse.” Men hur kan minnet av Kristus ge oss del av hans mysterier? Författaren visar hur den kyrkans gudstjänst innebär ett överskridande av tid och rum, som både gör oss samtida med det som varit – och med det som ännu inte skett! I liturgins ”i dag” har den dag redan anlänt när Gud är allt i alla.

Trådbunden med sprättade sidor.
Antal sidor: 32
Utgivningsår: 2009