Den helige Andes kyrka – Peter Halldorf läser Nicholas Afanasiev

170,00 kr

Den helige Andes kyrka
– Peter Halldorf läser Nicholas Afanasiev.
Omslag och grafisk form: Tomas Einarsson.
Silentium 2023.
Trådhäftat mjukband med djupa flikar, 56 sidor.

 

Beskrivning

Den ukrainske teologen Nicholas Afanasiev (1893–1966) ägnade sitt liv åt att utforska innebörden av att eukaristin skapar kyrkan. Han ifrågasatte den uppdelning i präster och lekmän som tidigt skedde, och tecknade en vision av kyrkan som en ”karismatisk organism”: rotad i brödet och vinet på altaret och en andefylld församling samlad omkring det. Afanasievs vision av kyrkan påverkade katolska teologer som Henri de Lubac och lämnade avtryck under Andra Vatikankonciliet. ”En hälsosam chock för den som tänker i konventionella banor i dessa ämnen”, skrev Rowan Williams i förordet när Nicholas Afanasievs livsverk utkom på engelska 2007 med titeln The Church of the Holy Spirit. Peter Halldorf reflekterar i denna bok över vilka konsekvenser Afanasievs syn på kyrkan får.

Boken är den första i en serie skrifter där Peter Halldorf delar med sig av sin läsning av teologer och tänkare i kyrkan som haft betydelse i hans eget utforskande av den kristna tron.