Gryningens vidsträckta hav. Psalmer – Sånger

160,00 kr

Joseph Halldorf (text), Ingunn Ligaarden (musik)
Häftad 40 sidor
Omslag & grafisk form: Tomas Einarsson
Omslagsbild: Robert Svensson, ”Waiting in silence”.
Omslagsfoto: Zandra Erikshed.
Typsnitt: Sabone Next Pro.
Papper, omslag: Multidesign original white 300 g.
Papper, inlaga: Munken pure 120 9.
Tryck: Exakta Malmö 2021

Beskrivning

17 nyskrivna psalmer och sånger med text av Joseph Halldorf och musik av Ingunn Ligaarden. Noter med melodi och ackord.
Flera av sångerna finns i arrangemang för kör, och kan då beställas hos https://ingunn.se

Ur förordet av Liselotte J Andersson:

När jag lyssnat och läst har jag vandrat i ett okänt landskap, ändå känner jag mig hemma. Det är något som ger en god igenkänning. Vad är det? Jag tror mig höra en återklang från Psaltaren: Vandringen mellan mörker och ljus, vittnesbörd från ett ”jag” och uppmaningar till ett ”du”. Under och över allt finns ett evigt ”Du”.

Att det finns ett eko från psaltaren hör nog samman med att dessa sånger är födda i en miljö av bön där Psaltaren utgör själva ryggraden. … Detta är sånger för både troende och sökare. Tystnaden är en hjälp för den som söker och den finns mellan raderna.