Isak Syriern: Landet där tankarna funnit ro

180,00 kr

Isak Syriern
Urval, översättning från franska samt efterskrift: Gunnel Vallquist
Förord: Samuel Rubenson

396 i lager

Artikelnr: ISBN 978-91-974039-1-1 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Isak Syriern, eller Isak av Nineve som han också kallas, är en av de mest betydande författarna i östkyrkans andliga tradition men läst långt utanför denna. Isak är en gränsöverskridande gestalt vars undervisning kommit att beröra kristna i alla traditioner. Hans texter, ursprungligen skriva på syriska, översattes till grekiska på 900-talet i Mar Sabas kloster utanför Jerusalem och något senare till arabiska i de egyptiska ökenklostren. Några av dem infogades i den så kallade Filokalian och kom därmed att inspirera till den andliga förnyelsen i den ryska kyrkan.

Urvalet av texter i denna bok, liksom översättningen från franska, har gjorts av professor Gunnel Vallguist. Hon har även bidragit med en efterskrift till boken. Landet där tankarna funnit ro speglar Isaks förmåga att ”smälta och genomleva den andliga läsning han själv tog del av”, som Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria, uttrycker det i bokens förord där Isak Syrierns biografi tecknas. Rubenson beskriver Isak som en mystiker ”i den bemärkelsen att han likt ett prisma koncentrerat lyckats fånga och bli ett med hela den andliga tradition och erfarenhet vi bara möter i spridda skurar och att han sedan i sina sentenser ger gestalt åt det som drabbat och format honom själv”.

Förtröstan är ett nyckelbegrepp hos Isak Syriern, men något som förutsätter andlig träning, inte minst träning i stillhet med ett uppmärksamt lyssnande till Skriften och den andliga traditionen. Landet där tankarna funnit ro rymmer ett destillat av Isak Syrierns undervisning, och har varit den mest efterfrågade i Silentium skrifters Lilla serie. Boken har nu kommit i sin fjärde upplaga.

Översättning från franska: Gunnel Vallquist
Förord: Samuel Rubenson
Efterskrift: Gunnel Vallquist
Trådbunden med osprättade sidor
Antal sidor: 94
Utgivningsår: 2001