Omvändelsens väg

160,00 kr

Samuel Rubensson

Slut i lager

Artikelnr: ISBN 978-91-974039-2-X Kategori: Etikett:

Beskrivning

Är omvändelsen en engångshandling, en tydlig och avgörande vändpunkt i livet? Är den något dagligt som därför måste upprepas? Eller är den en väg, ett fortskridande?

Med frågor som dessa söker sig Samuel Rubenson till ökenfäderna på 300-talet, och i synnerhet till Evagrios av Pontos, en av den tidiga monastiska traditionens mest betydande andliga lärare. Med Evagrios, som kallats den kristna själavårdens fader, som vägvisare tecknar författaren omvändelsens väg på ett sätt som kan hjälpa den som kört fast i ofruktbara tankemönster. Han visar hur inre ro och stabilitet kan växa fram i ett liv där daglig erfarenhet och praxis flätas samman med självkännedom och andlig insikt.

Centrala begrepp på denna väg är vad som på grekiska kallas askesapatheiaagape och theoria, just de ”vägmärken” som inspirerade biskop Martin Lönnebo i skapandet av den så kallade Frälsarkransen.

Samuel Rubenson är professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet och professor i östkyrkliga studier vid Sankt Ignatios andliga akademi i Södertälje. Han är även preses för Johannesakademin på Bjärka-Säby och präst i Svenska kyrkan.

Trådbunden med osprättade sidor
Antal sidor: 46
Utgivningsår: 2002