(e-bok) Paradiset II: Om nödvändigheten av att hängivet sträva efter stillheten

100,00 kr

Paradiset II
Om nödvändigheten av att hängivet sträva efter stillheten
Red. Per Rönnegård och Samuel Rubenson
Översättning: Johannesakademins översättningsseminarium
Grafisk form: Tomas Einarsson
Silentium 2010, 48 sidor

Beskrivning

Den systematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk (Apophtegmata Patrum)

Ökenfädernas tänkespråk kallas de anekdoter som sammanställdes i samlingar och som återger utsagor och berättelser om män och kvinnor som levde som munkar, främst i den egyptiska öknen, på 300- och 400-talet. Samlingarnas framställdes i kloster och var i första hand ämnade för klosterfolk. Dessa texter har lagt grunden för kyrkans stora vägledningstradition och har sedan de tillkom utgjort andliga läsning bland människor som söker en livshållning präglad av integritet och inre frihet.

Tänkespråken organiserades från början antingen enligt det grekiska alfabetet, där varje kapitel tog upp ökenfäder och ökenmödrar vars namn började på samma bokstav, eller systematiskt, där tänkespråk som ansågs behandla samma ämne placerades i samma kapitel. På svenska finns sedan tidigare en översättning av ett urval tänkespråk ur den alfabetiska samlingen.

Skriftserien Paradiset består av den första översättningen som gjorts till svenska av den grekiska systematiska samlingen. Översättningar görs av deltagare vid de översättningsseminarier som hålls i Johannesakademins regi på Nya Slottet Bjärka-Säby under ledning av professor Samuel Rubenson samt docenterna Britt Dahlman och Per Rönnegård. De publiceras efter hand, varje tema i en enskild skrift.