Peter Halldorf: 21 kyrkofäder – Historien om hur kristendomen formades

70,00 kr

21 kyrkofäder
Historen om hur kristendomen formades
Peter Halldorf
Omslag och grafisk form: Tomas Einarsson
Silentium skrifter 2022
Pocket, 110 × 178 mm, 336 sidor

46 i lager

Beskrivning

Om vi vill förstå varför kristendomen ser ut som den gör idag måste vi vända oss till kyrkofäderna. I den här boken träder de fram för våra ögon som de intensivt levande personer de var. Lidelsefullt hängivna sin tro ställer de frågor till ett samhälle och en kyrka som brottas med sin identi- tet. Den tidiga kristna historien blir i Peter Halldorfs bok också berättelser som granskar vår egen tid.

21 kyrkofäder utkom första gången år 2000, och ges nu ut på nytt i pocket med ett nyskrivet förord av författaren.

Peter Halldorf är redaktör för tidskriften Pilgrim och en av grundarna av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

Bokens 21 kyrkofäder:
Ignatios av Antiochia
Justinus Martyren
Irenaeus av Lyon
Tertullianus
Klemens av Alexandria
Origenes
Cyprianus
Athanasios av Alexandria
Gregorios av Nazianzos
Basileios av Caesarea
Gregorios av Nyssa
Ambrosius av Milano
Augustinus
Hieronymus
Johannes Chrysostomos
Kyrillos av Alexandria
Patrick av Irland
Dionysios Areopagiten
Maximos Bekännaren
Johannes av Damaskus
Symeon den Nye Teologen