Samtal: Fyra möten på den andliga resan

45,00 kr

Peter Halldorf
Cordia 2002
Grafisk form: Margareta Brisell Axelsson
Illustrationer: Maria Mannberg
Inbunden, 146 sidor

Beskrivning

”Att få delta i, eller bara lyssna till, goda samtal mellan erfarna själasörjare har varit ett privilegium som getts mig under mina år som redaktör för tidskriften Pilgrim. Ofta har jag under sådana samtal slagits av hur klargörande mycket blir enbart genom att människor tänker högt tillsammans. Tankar, erfarenheter och insikter tvinnas samman och bildar en karta där gamla leder framträder som vore de nya.”

Så skriver Peter Halldorf om de samtal, tidigare publicerade i tidskriften Pilgrim under åren 1994–2002, som han samlat i denna bok.

Boken rymmer samtal mellan

  • Martin Lönnebo och Wilfrid Stinissen
  • Ylva Eggehorn och Gunnel Vallquist
  • Magnus Malm och Syster Veronica OP
  • Per Beskow, Samuel Rubenson och Per Åkerlund