Stillhetens ledarskap – Peter Halldorf läser Nilos av Ankara

170,00 kr

Stillhetens ledarskap. Peter Halldorf läser Nilos av Ankara.Silentium 2023. 48 sidor. Tryck och trådhäftning: Exakta, Malmö. Omslag & grafisk form: Tomas Einarsson. Papper, omslag: MultiOffset 300 g. Papper, inlaga: Munken pure 120 g. ISBN: 978-91-987630-5-8

Beskrivning

I Filokalias skattkammare av andliga texter har munkfadern Nilos av Ankara, verksam under tidigt 400-tal, bidragit med ett längre kapitel om det ansvar som följer med rollen som andlig ledare. Peter Halldorf reflekterar i denna skrift över ett fenomen som var utbrett redan i den tidiga kyrkan och som visar sig ha en tidlös aktualitet: många ville uppträda som andliga lärare trots att de saknade både erfarenhet och bildning. Nilos av Ankarna blottlägger roten till denna faiblesse för ledarskap och visar hur stillhet och obemärkthet är en förutsättning för trovärdighet i offentliga ledaruppdrag.