Tomas Einarsson: Dagligbrödet

280,00 kr

Silentium 2023. 248 sidor. Tryck och trådhäftning: Exakta, Malmö. Omslag & grafisk form av författaren. Papper, omslag: MultiOffset 300 g. Papper, inlaga: Munken pure 120 g.
ISBN: 9789198763065

Beskrivning

De kvinnor och män som under senantiken drog ut i öknen för att bli de första kristna munkarna nöjde sig inte med att vara anhängare av en tro, de var radikala lärjungar som tog efterföljelsen på djupaste allvar och lät den omforma sina liv. Men vad var det som drev och inspirerade dem ? Vilka visioner hade de ?

I Dagligbrödet möter vi dessa frågor utifrån det mest nödvändiga i livet : maten. Hur kommer de sig att den köttfria fastematen blev munkarnas dagliga föda ? Hur påverkade den deras liv ? Och på hur kommer det sig att djuren i öknen blev deras vänner, ja att munkarna rent av såg djuren som andliga vägledare ?

Från senantiken finns ett stort antal tänkespråk och historier bevarade som berättar om livet hos ökenfäderna och ökenmödrarna. I dessa söker Tomas Einarsson svar på hur deras liv, präglat av enkelhet, förnöjsamhet och en kärlek till såväl Skaparen som skapelsen, kan inspirera till efterföljelse och ett hållbart liv i dag.