Paradiset (Apophthegmata)

I serien Silentium Apophthegmata utges tänkespråk från öknens fäder och mödrar under
namnet Paradiset. Serien består av den tematiskt ordnade samlingen av tänkespråk som är den i västerlandet mest spridda. Tänkespråken är en andlig skattkammare i form av dialoger, anekdoter och visdomsord som i mer än femtonhundra år hört till den viktigaste läsningen i kloster och kommuniteter.

Utgåvorna i serien är tvåspråkiga med grekisk originaltext och parallell svensk översättning. Arbetet med att översätta tänkespråken sker i Johannesakademins översättningsseminarium och kommer att omfatta 21 volymer.