220,00 kr

Erik Varden: Allt som är värt att minnas

Översättning: Alva Dahl
Omslag & grafisk form: Tomas Einarsson
Omslagsbild: Arcabas, Les Pèlerins d’Emmaüs
Trådhäftad i mjukband med djupa flikar, 176 sidor
Papper, omslag: MultiOffset 300 g
Papper, inlaga: Munken pure 120 g

 

 

 

 

Ingen röst är mer förrädisk än den som viskar i vårt öra: ”Du är ohjälpligt ensam, inget ljus kommer att genomtränga ditt mörker.” Den kristna tron utmanar den rösten och hävdar att den yttersta verkligheten, källan till allt som finns, är en personlig erfarenhet av gemenskap.

När Erik Varden vägleder oss ut ur vår ensamhet, visar han hur Bibeln är en bok som låter oss minnas vilka vi är, varifrån vi kommer, vart vi är på väg. Genom att till de bibliska berättelserna foga litteratur, konst och musik, utforskar han olika facetter av minnet.

Allt som är värt att minnas är en teologisk essä som inbjuder till en djupgående reflektion över vad det är att vara människa.

 

Ur internationell press:

En bok som på ett intelligent sätt förnyar den andliga litteraturens språk och själva genre.

La Croix

 

Väcker djupa och oväntade insikter … Som minnet av en meningsfull konversation långt efter att du glömt vad som blev sagt. Den är oförglömlig.

Catholic World Report

 

En utomordentligt betydelsefull bok, som med profetisk klarhet ser söndringen, bräckligheten och storheten i det mänskliga.

Times Literary Supplement

 

Djupt personlig men aldrig självupptagen, på samma gång fängslande och utmanande, upplyftande och övertygande. Rikedomen i denna enastående bok är omöjlig att uttrycka med några få ord. Ingen läsare kommer att förbli oförändrad.

The Tablet

Utgivningsår: 2020