2–3 maj: Peter Halldorf föreläser i Stockholm & Göteborg

2023-05-2

Peter Halldorf föreläser denna vecka på följande platser:

2 maj kl 18: Andreaskyrkan i Stockholm. Ämne: Den helige Andes kyrka.
3 maj kl 19: Kungälvs församlingen. Ämne: Psaltaren som själens spegel