Silentium utger Därför sörjer jorden av Peter Halldorf

2019-08-21

I början av hösten utkommer Peter Halldorf med en bok om klimathotet och Kristushoppet. I Därför sörjer jorden går författaren i dialog med dagens forskare som talar om ett ödesval mellan »försummelsens väg« och »omsorgens väg«. En röd tråd i boken är spänningen mellan de två bibliska utsagorna »himmel och jord ska förgå« och »efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor«. Hur ska de förstås i förhållande till varandra?

Därför sörjer jorden anknyter till Peter Halldorfs bok Alla himlens fåglar har flytt från 2017. Den utkommer 29 september på Silentium Skrifter.

 

Ur bokens förord:

”Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa? Har vi bara att invänta den dystopiska finalen för vår planet i förhoppning om att till sist bli räddade undan den kosmiska katastrofen? Det här är inte en bok om global uppvärmning, även om dess inledande del beskriver klimatförändringarnas huvudorsaker och konsekvenser. Däremot är den ett bidrag till samtalet om den teologiska vision kyrkan behöver vara förankrad i när hon svarar och handlar inför de hot som just nu överskuggar allt annat i vår värld. För att den kristna rösten ska förmedla verkligt hopp, inte bara moraliska imperativ eller eskapistiska reflexer, krävs en fördjupad vision av Guds intentioner för vår värld.”