Stadga åt ett rastlöst sinne – Ny utgåva av Paradiset!

2022-12-28

En abba sade: ”Läsning, vaka och bön ger stadga åt ett rastlöst sinne. Hunger, arbete och ensamhet släcker ett brinnande begär. Psaltarläsning, tålamod och barmhärtighet stoppar vreden. Det förutsätter att de tillämpas vid lämplig tid och i lämpligt mått, ty det som görs utan måtta och vid fel tidpunkt blir kortvarigt och gör mer skada än nytta.” 

Så lyder ett av de 194 tänkespråken om urskillningsförmågan i volym X i serien Paradiset, som just utkommit på Silentium Skrifter. Med sina 160 sidor är det den mest omfattande i den tematiska samlingen av Apophteghmata Patrum, ökenfädernas tänkespråk. Frågan om urskillning stod i centrum i den tidiga monastiska traditionen, många tänkespråk och berättelser kretsar därför kring denna fråga.

Översättningen från grekiska har gjorts av en av seriens redaktörer, teol dr Per Rönnegård, som disputerat på en avhandling om ökenfädernas bibelbruk. I ett fylligt förord till nya volymen orienterar han läsaren i synen på andlig urskillning bland de tidiga munkarna.

Beställ boken: https://www.silentiumskrifter.se/product/paradiset-x-om-urskillningsformagan/