Lär känna påve Franciskus spiritualitet

2019-11-27

 

I Barmhärtighetens väg lär vi känna den spiritualitet som format en påve som i grunden är på väg att reformera den världsvida katolska kyrkan.

Boken innehåller tretton predikningar av påve Franciskus, av vilka två är riktade till präster. Barmhärtighetens väg är den 15:e boken i Silentiums lilla serie.

 

”Genom allt det som påven har att säga framstår evangeliet i ny dager.”
Biskop Anders Arborelius i bokens förord