Den svåra kärleken – Nu har den kommit!

2021-06-8

Den svåra kärleken tar sin utgångspunkt i frågan: »Hur vet man om man är driven av rädsla, av hopp om belöning eller av kärlek?« Svaret söks i den spiritualitet av självförglömmande kärlek som i tidiga klostermiljöer kom att forma en livshållning där icke-dömandet är den dygd som inrymmer alla andra.

Med Den svåra kärleken har Peter Halldorf skrivit en personlig bok där han tar oss med till möten med människor och miljöer som utmanat honom »att ge upp en position som visat sig alltmer ohållbar«, som han uttrycker det i förordet.

Beställ redan nu: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/peter-halldorf-den-svara-karleken/