Dubbelutgåva med Paradiset XVI och XVII

2020-05-30

 

En dubbelutgåva i serien Pardiset, Johannesakademins översättningar av den tematiska samlingens av ökenfäderns tänkespråk, utkommer inom kort.

Det är del XVI i serien med temat Om fördragsamheten samt del XVII Om kärleken. Att de två delarna hamnat i en gemensam volym har bland annat praktiska skäl. ”Det tycktes helt enkelt onödigt att trycka två så korta kapitel som två separata volymer”, skriver redaktörerna i förordet. Men de visar sig också passa bra tillsammans eftersom innehållet i de två är nära besläktat. Båda kapitlen behandlar de dygder som den grekiska inledningen till hela samlingen kallar för ”de som hör till det gemensamma bästa, de mer fulländade och fullkomliga av dem som har nedtecknats, de som ingår i det gemensamma livet.”

Dubbelvolymen i serien Paradiset finns att beställa från den 1 juli.