Enhetens språk har kommit – beställ nu!

2019-04-16

Nittonhundratalet skapade en dödens kultur i våld. Det begynnande tjugohundratalet är mästare i att skapa maskinens och guldets kultur. Söndringens språk stärks.

Det skriver Martin Lönnebo i förordet till Enhetens språk, den fjortonde delen i Silentium Lilla serie som nu har kommit.

Enhetens språk utgör den avslutande delen av Martin Lönnebos stora verk Religionens fem språk från 1975, men adresserar de grundläggande existentiella, politiska, sociala och ekologiska frågorna på ett sätt som gör att den lika gärna kunde varit skriven i ljuset av den hotfulla dramatik som kännetecknar det globala skeendet i dag. ”Den vördnad för livet som finns i religionen är nu, inför den hotande katastrofen, inte en lyxartikel”, skriver författaren.

I Enhetens språk sammanfattar Martin Lönnebo erfarenhetens, kultens, handlingen och lärans språk:

Enhetens språk sammanfattas i korset. Det är det klaraste kristna tecknet för den rening och upplysning som skapar enhet genom att utblottelse, ödmjukhet, försakelse och tjänande bryter ner det som skiljer och splittrar. Korset är först och främst Guds eget tecken genom vilket han försonar världen med sig själv, men det är också efterföljelsens tecken.

Boken kan beställas här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/enhetens-sprak/