Föreläsningsserie om kyrkohistoria i Göteborg i höst

2023-08-25

Källor – den kristna spiritualiteten genom tiderna är temat på en föreläsningsserie i kyrkohistoria som Peter Halldorf håller under ett antal måndagar i Göteborg i höst. Föreläsningarna hålls i Betlehemskyrkan i Göteborg med början måndag den 2 oktober.

Se länken för program & anmälan:

Källor-program