”Gud kan bara älska” – Retreater i Taizéton

2022-08-5

Peter Halldorf och Ulla Käll leder tre retreater i Taizéanda på temat Gud kan bara älska.

Retreaterna hålls i tre olika retreatmiljöer:

  • Nya Slottet Bjärka.Säby 15–18 december 2022. Anmälan: info@tidskriftenpilgrim.se
  • Lia Gård 26–29 januari 2023. Anmälan: retreat@liagard.no
  • S:t Davidsgården 9-12 mars 2023. Anmälan: info@berget.se