Jean Vanier (1928-2019)

2019-05-7

 

Jean Vanier, grundare av L’Arche-kommuniteterna och en av vår tids stora kristna personligheter, insomnade tidigt på morgonen den 7 maj i en ålder av 90 år.

Vändpunkten i Jean Vaniers liv kom 1964, när han lämnade en framgångsrik akademisk karriär och öppnade sitt hem för två unga män, Raphael och Philippe, med svåra funktionsnedsättningar. Det blev början till en rörelse som i dag har kommuniteter i 154 länder.

Om Jean Vaniers författarskap, som omfattar ett stort antal titlar översatta till många språk, skriver Tomas Sjödin: ”Språket är enkelt, man skall inte låta sig luras av det. Vanier skriver med den enkelhet som är fruk­ten av ett långt liv. Det är enkelt och det är omöjligt. Omöjligt, på det sätt som allting är det utan Kristus.”

I boken Från brustenhet till gemenskap, utgiven i Silentiums Lilla serie, berättar Jean Vanier historien om sitt liv.

Ändå tror jag att det i vår galna värld – så fylld av smärta, rivalitet, hat, våld, ojämlikhet och förtryck – är just de svaga och avvisade, de marginaliserade och de som räknas som värdelösa, som kan bli en källa till liv och frälsning för oss som enskilda men också för vårt samhälle.

Boken kan beställas här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/fran-brustenhet-till-gemenskap/

Tidskriften Pilgrim publicerade 2017 en intervju med Jean Vanier:Pilgrim 4-17_Vanier