Bjärka-Säby 8/10 kl 14: Joel Appelfeldt föreläser om dopet som hantverk

2023-09-22

Stiftelsen för förkovran i Bibelns böcker till pastor Samuel Halldorfs minne på Bjärka-Säby har beslutat att tilldela Joel Appelfeldt sitt tionde stipendium sedan stiftelsen grundades 2009. Stipendiet är på 15 000 kr.

Stiftelsen skriver i sin motivering till valet av 2023 års stipendiat:

Det sätt på vilket Joel Appelfeldt riktat fokus på dopet som praktik kan fördjupa tron på Guds unika och omedelbara handlande i dopakten, samtidigt som det uppfordrar präster och pastorer att med omsorg och eftertanke förbereda och genomföra varje dop. Hans studier kastar därmed ett betydande ljus över den vardagliga men heliga handling som dagligen utspelar sig i kyrkor och kapell i Sverige.

Stipendiet utdelas vid en högtid på Nya Slottet Bjärka-Säby söndagen den 8 oktober kl 14, då Joel Appelfeldt föreläser över ämnet: Dopet som hantverk: liturgisk kreativitet i spänningen mellan trohet mot det givna och lyhördhet för det unika.

Läs intervjun med Joel Appelfeldt i Dagen:

https://www.dagen.se/kultur/2023/09/21/dopforskaren-barnvalsignelse-skulle-kunna-bli-ett-alternativ-till-dop-i-svenska-kyrkan/