Korsets väg: Passionstidens andakt

2020-03-28

 

Korsvägsandakten med fjorton givna stationer, de som traditionellt finns markerade på Via Dolorosa i Jerusalem, är en andaktsform för passionstiden för såväl enskilt bruk som för gemensam gudstjänst. Den franske författaren Paul Claudels Korsets väg, i översättning av Gunnel Vallquist och Olov Hartman, har sedan 1950 varit en följeslagare för människor i synnerhet veckorna omedelbart före påsk.

I Claudels texter får passionsdramat en direkt och konkret tillämpning på oss själva. Som ett exempel: De tre gånger då Jesus faller under korset förbinds med syndarens egen erfarenhet av ”den första synden”, den som tar oss med överrumpling, ”den andra synden”, som man begår av trötthet och livsleda, och ”den tredje” och svåraste synden, som är förtvivlans synd.

Korsets väg av Paul Claudel är utgiven av Silentium och kan beställas här:

https://www.silentiumskrifter.se/produkt/korsets-vag/