Kristen tro genom 21 sekler

2022-08-31

Johannesakademins & tidskriften Pilgrims föreläsningsserie Kristen tro genom 21 sekler har nu inletts. Kursen är öppen för alla intresserade med möjlighet att kostnadsfritt och utan anmälan ansluta till enstaka föreläsningar. För den som vill anmäla sitt deltagande för att få del av förberedande via mail inför varje föreläsning är kostanden 300 kr. Anmälan görs till: info@tidkkriftenpilgrim.se

Länken nedan ger tillgång till ett fullständigt schema över hela föreläsningsserien:

Kristen tro genom 21 sekler_Program