Läsning i orostider (II)

2020-03-20

 

”Hos den ödmjuke finns aldrig någon brådska, ing­en förvirring, inga ihåliga eller häftiga tankar. Han förblir ständigt i ro. Om elden från himlen härjar på jorden, fruktar den ödmjuke ingenting. Alla lugna människor är inte ödmjuka, men alla ödmjuka är lugna. Den som inte är ödmjuk kan inte inskränka sig, men du finner många som inskränker sig utan att vara ödmjuka. Därför sade den milde och ödmjuke Herren: ”Lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk av hjärtat, så skall ni finna ro för era själar.” Den ödmjuke är alltid i vila, ty ingenting rubbar eller stör hans betraktelse.”

Isak Syriern i Landet där tankarna funnit ro

Beställ boken här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/landet-dar-tankarna-funnit-ro/