Läsning i orostider (I)

2020-03-18

 

”Tystnaden i den mörka kryptan, inför Närvaron, den enda verkliga. Befrielsen i biktens anonyma nakenhet, där bara Gud känner min identitet. Den stilla glädjen i gryningsmässan, dagens första möte, innan man ännu växlat ett ord med någon människa; det ordlösa mötet med de annars okända, vid Hans altare. Det djupa, osynliga sambandet med millioner, delak­tigheten i samma mysterium, samma bekännelse till den som gav sitt liv för alla … Överallt på jorden är jag hemma, där människor samlas kring detta enda, denna yttersta, utblottade verklighet som är det enda nödvändiga.”

Gunnel Vallquist i tankeboken Till dess dagen gryr

Beställ boken här: https://www.silentiumskrifter.se/produkt/herre-lat-mig-fa-brinna/