Lyssna till Peter Halldorf under vecka 43

2022-10-22

Söndag 23 oktober
8.30 Morgonbibelstudium i Centrumkyrkan Sundbyberg: ”När profet står mot profet”
11.00 Predikan i Centrumkyrkan Sundbyberg
17.00 Föredrag i Torskälla kyrka: ”Därför sörjer jorden”

Måndag 24 oktober
18.30 Öppen föreläsning i serien Kristen tro genom 21 sekler i Baptistkyrkan Linköping: ”Den unga kristenhetens brottning med inkarnationens mysterium”

Tisdag 25 oktober
18.00 Föredrag i Kyrkans hus Öregrund: ”Därför sörjer jorden”

Onsdag 26 oktober
kl 18.00 Kvällsmässa & efterföljande samtal tillsammans med biskop Biörn Fjärstedt på Antoniosgården Kållandsö