”Mässa i tider av krig och omvälvande händelser”

2022-03-19

Tisdagen den 22 mars kl 18 firar Peter Halldorf ”Mässa i tider av krig och omvälvande händelser” i Andreaskyrkan på söder i Stockholm.

Efter mässan inbjuds till fika och föredrag utifrån boken Själens spegel – att hitta sin röst i Psaltaren.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!